Øyvind Neeraas

Fødested: Kristiansund | Bosted: Orkanger
Jeg er en historieforteller. Har i over 25 år praktisert som foredragsholder. De siste 15 årene har jeg utgitt 5 bøker. Er nå pensjonist. Jeg ga i 20017 ut suksessboken «Stillhet- hva er det» om det å leve med tinnitus,...

Jeg er en historieforteller. Har i over 25 år praktisert som foredragsholder. De siste 15 årene har jeg utgitt 5 bøker. Er nå pensjonist.

Jeg ga i 20017 ut suksessboken «Stillhet- hva er det» om det å leve med tinnitus, Boken ble trykt i 2 opplag. Svært mange har bedt meg utgi en ny oppdatert bok. Behovet for en bruker basert bok har vist seg å være svært stor.

Min bok henvender seg til de femtitusen personene i Norge som er rammet av en så sterk tinnitus at det går ut over livskvalitet og arbeidsevne. Jeg har selv levd med denne type tinnitus siden år 2000, og har masse erfaring å øse av.

Stikkordet er MESTRING.

Følg Øyvind Neeraas i sosiale medier!

Utgivelser

Står foran speilet og tenker (2019)

Hvordan mestre og leve med den kroniske lidelsen tinnitus.
Sjanger: Kropp, sjel og sinn Språk: Norsk bokmål Type: Papirbok

Bøker under arbeid

Står foran speilet og tenker – det herre e det livet du har fått

Bok om det å leve med sterk tinnitus – kroniske lidelser.

Sjanger: Kropp, sjel og sinn