Partner i internasjonal indieforfatterforening

BoldBooks har fått vurderingen Excellent partner i ALLIs oversikt over forfattertjenester
BoldBooks har blitt vurdert som en Excellent leverandør av forfattertjenester av ALLI.

– BoldBooks tilbyr gode tjenester og har vist en klar forpliktelse til forfattere, sier leder i ALLI, Orna Ross.

BoldBooks har nylig blitt godkjent som partnermedlem i den internasjonale Alliance of Independent Authors (ALLI).

BoldBooks kan nå bruke ALLIs «partner badge» (se nederst på nettsidene våre). Dette kvalitetsstempelet kan kun brukes av leverandører av forfattertjenester som har passert ALLIs godkjenningsprosedyre. BoldBooks ble grundig gjennomgått før godkjennelsen. At vi har fått på plass kvalitetssikringsrutiner for leverandører ble vektlagt i avgjørelsen.

Se ALLIs liste over Best and Worst Self-Publishing Services her.

ALLI best worst

ALLI ble grunnlagt i 2012 av Orna Ross. Hun er en kjent ambassadør for det internasjonale indieforfattermiljøet. Vi stilte Orna noen spørsmål:

Orna Ross, leder av ALLI
Orna Ross, grunnlegger og leder av Alliance of Independent Authors

Hva er ALLI?

– Vi er en global ideell forening av forfattere som gir ut egne bøker.

Hvordan har det internasjonale markedet for indiebøker utviklet gjennom de siste årene?

– Den viktigste utviklingen har vært en rekke sentrale tjenester, som PublishDrive, Kobo books, IngramSpark og selvfølgelig Amazon, som nå distribuerer bøker globalt. Nå kan indieforfattere kan nå lesere på nesten alle områder, over hele verden.

Hvordan kan ALLI skille mellom gode og dårlige leverandører av forfattertjenester?

– Vi driver en watchdog desk og kvalitetssikrer våre partnermedlemmer. Vi bruker en kombinasjon av undersøkelser, forbindelser med andre ambassadører og aktivister, tilbakemeldinger fra medlemmene våre og mystery shopping.

Hvorfor besluttet ALLI å godkjenne BoldBooks som partner?

– BoldBooks tilbyr gode tjenester, har vist en klar forpliktelse til forfattere, og har blitt enige om å overholde vår Code of Standards.

Bør norske indieforfattere også bli medlemmer av ALLI?

– Hvorfor ikke? Vi har 21 fordeler som er tydelig angitt på vår hjemmeside. Medlemskapet åpner en hel verden av engelskspråklige forfattere, partnere og lesere, sier Orna Ross.

Les også dette intervjuet med Orna Ross: Revolusjon i bokbransjen, men Norge henger etter

En kommentar

  1. Det viktigste for indieforfattere er jo å finne noen som kan sponse en oversettelse og utgivelse på engelsk. I hvilken grad vil et medlemskap i ALLI være nyttig for oss?
    Blant de 21 fordelene som blir nevnt, er ikke dette en av dem.

Comments are closed.