Her er et sammendrag av din pakke:

* ) Prisen forutsetter at boka blir på 250 sider og inneholder løpende tekst uten avansert layout.

Du vil få tilsendt faktura på 50 % av beløpet nå og 50 % mot slutten av utgivelsesprosessen.

Helt til slutt

Tilbake til tilpassing

0