Her er et sammendrag av din pakke:

* ) Prisen forutsetter at boka blir på 250 sider og inneholder løpende tekst uten avansert layout.

Du forskuddsbetaler 20 % av beløpet nå og deretter blir du fakturert for hver tjeneste du har benyttet.

Helt til slutt

Tilbake til tilpassing

0