Kjøp bøker direkte fra forfatteren

Kilden

kr 399

Boktype:
ISBN:
978-82-690872-0-8
Språk:
Norsk bokmål
Forlag:
AH Forlag
Utgitt:

Beskrivelse av boka

Kilden” er en veiledningsbok og lærebok i livets gåter, utfordringer og spørsmål.
Den omhandler alle mennesker uansett kjønn, alder og etniske opprinnelse.
Den gir oss svar på hvordan man kan takle hverdagen og hvordan man kan snu det negative til positivt enten man sliter med økonomi, helseproblemer, kjærlighetsliv, mindreverdighet, komplekser, redsel, frykt for døden osv…

Alle mennesker har mål og drømmer i livet men vet ikke hvordan å oppnå disse.
De fleste gir opp allerede i begynnelsen og andre på et senere tidspunkt når motgang melder seg eller tilfeldige omstendigheter stopper prosessen.
Denne boken forklarer hvordan man setter sine mål og drømmer og hvordan disse blir oppnådd ved å samtidig ønske det beste for andre i tilegg til seg selv.
Det er aldri for sent å drømme, men for oppnåelse, må man handle og ikke gi opp!

Hva skjer når vi dør, Hva er egentlig døden ?

Kilden gir deg svarene alle mennesker søker angående dette temaet, og hva som skjer den dagen vi dør. Vi lærer også hvordan vi takler sorger og nederlag i denne boken og hvorfor omstendigheter vi prøver å unngå og som virker urettferdig skjer.
Den åpner for et større universelt bilde som for oss mennesker er umulig å se fra vårt fysiske ståsted. Alt skjer for en grunn, ingenting er tilfeldig!

Leseutdrag

Begrensninger

Gjennom hele denne boken blir ordet begrensninger gjentatt ofte.
Og dette er gjort bevisst på grunn av viktigheten av å forstå at –
Dine begrensninger er det eneste som holder deg igjen
fra å oppnå alt du ønsker deg og begjærer!

 

Begrensninger er blokkeringer dypt rotfestet i våre sinn

De begrensninger vi opplever i våre liv er egentlig ikke annet enn overbevisninger
programmert inn i våre sinn fra vår fødsel til den vi er i dag. Disse programmene
kalles ”Påvirkninger”! Vi er påvirket av andre gjennom vår oppvekst til å tro på
våre begrensninger og bruker derfor ord som ”jeg kan ikke”, jeg får ikke, jeg blir
ikke, jeg har ikke osv. Ordet ”ikke” går ofte igjen i vårt vokabular når vi nevner
våre begrensninger. Men ordet ”ikke” kommer fra andres ord til oss som ”Nei”
eller andre former for avvisninger vi opplever gjennom våre liv.
Våre begrensninger er derfor skapt av andre enn oss selv!

 

Penger

Penger er energi ! Du er også energi!
Når du vibrerer på samme frekvens som penger
vil dere tiltrekke hverandre!

Penger er alltid et tema i menneskenes liv og eksistens og ingen kan med hånden
på hjertet si at penger ikke er viktig. De som sier det har selv skapt en negativ
frekvens for å ikke tiltrekke seg penger, fordi, å si at penger ikke er viktig, er å ta
et standpunkt og dette er å sette en standard for sin tro. Dette blir da den regjerende
tanke og følelse som Universet responderer på, ved å levere mer av akkurat
dette til disse menneskene, altså ”MANGEL”!

 

Penger er viktig, Basta!

Penger er viktig fordi vi trenger å spise, vi trenger klær og husrom for ikke å
fryse, vi trenger penger for å kunne forflytte oss rundt om på jorden for
muligheten til å jobbe, lære, ekspandere og utvikle oss som mennesker. Vi trenger
rett og slett penger for å kunne eksistere over tid! Forskjellene ligger bare mellom
størrelsesordenen på penger og graden av eksistens. Jo mer penger vi har, jo mer
kan vi utrette, ganske enkelt.

Men rikdom kan være mer enn penger og ikke alt kan måles i penger, men du
verden, det hjelper, det er det ingen tvil om. Det finnes utallige former for rikdom
i verden og penger er bare en av dem.

 

Loven om tiltrekning

Enten du tror du kan eller ikke, har du rett. 

Du får det du sier og føler!” 

(Henry Ford)

 

En annerledes beskrivelse av Loven om tiltrekning!

Loven om tiltrekning har blitt omtalt og beskrevet av en lang rekke forfattere og
foredragsholdere i de siste årene både før og etter at filmen og boken ”The Secret”
kom ut. Den omtales i mange tilfeller som om den skulle være den primære og
eneste loven i Universet samt det eneste du trenger å beherske for å skape det
livet du ønsker deg. Men forklaringene er ofte mangelfulle og utelater viktige
faktorer som er nødvendige å forstå for at denne loven skal kunne beherskes til
fulle. Dette er også grunnen til at så mange ”ikke” behersker den og derfor ”ikke”
oppnår de resultater de ønsker seg.

Fordi, Loven om tiltrekning kan kun fungere slik du ønsker det ved å samtidig
forstå og kombinere fra de øvrige 12 Universelle lover. Alt etter hva du ønsker
å oppnå. (Kapittelet ”De 12 Universelle lover” i «Kilden»)
La det samtidig være klart at «Loven om tiltrekning» på samme måte
som alle andre lover,  er energi i konstant bevegelse.
Det vil si at den virker konstant i ditt liv,  men du kontrollerer den nødvendigvis ikke!
Dette vil igjen si at så lenge du ”ikke” kontrollerer den, vil du også tiltrekke deg
alt du ikke ønsker deg og som du ubevisst tenker på og handler etter.

 

Skap din fremtid ved å lev i fremtiden!

Hvis du ønsker en bedre fremtid må du komme deg inn i fremtiden og la fortid
være fortid. Se den fremtiden du ønsker og begynn å leve den NÅ!

Hvis du har et spesifikt ønske om fremtiden for deg selv, må du skape et bilde av
dette ønsket og tillegge det de følelser du ville komme til å ha, som om du allerede
har mottatt dette ønsket. Du må føle at du har det ”NÅ”, før du har det. Dette
bildet sammen med følelsen av å allerede ha det, må du repetere daglig så ofte
du kan uten å tvile på at det kommer til å skje. Lev som om det har skjedd! Du må
være utholdende og ikke tenke på hvordan det skal kunne skje eller når dette skal skje.

Stol på at Universet jobber for deg på et mye høyere nivå enn du kan
forestille deg, og stol på at ditt ønske vil bli levert akkurat som du har
beskrevet det i ditt sinn. Belønningen du vil motta for å være utholdende og
målrettet vil være at du mottar ditt ønske og mer til, når Universet mener du er
klar for å motta dette. Stol på at alt er perfekt.

 

Kan vi leve dette livet om igjen ?

Svaret er enkelt men kontroversielt. Et uforbeholdent JA!

Ja, vi kan leve samme liv om igjen! Enten i en annen tilsvarende og identisk dimensjon
eller i denne vår nåværende dimensjon.
Akkurat innenfor samme tidsepoke som vi nå lever våre liv.

Fordi, tiden er bare en illusjon. Våre livs tidsepoker vil alltid eksistere som det
de er, en evig energi, og våre liv som vi opplever fra fødsel til død vil alltid være en
del av denne tidsepoken og energien. Nå og for alltid! Derfor kan både tidsepoker
og liv gjenoppleves så ofte man måtte ønske det. Akkurat og identisk med ditt nåværende
livsløp, eller med modifikasjoner hvor du trekker fra og legger til
hva du måtte ønske av nye opplevelser og ikke ønsker å gjenoppleve fra ditt forrige liv.

Dette eksisterer nemlig også!

 

Følelser vs. Tanker

 

Forskere påstår at følelser er viktigere enn tanker

Forskere har oppdaget at følelser er mye viktigere enn tanker. Dette kommer an
på hvordan du ser på dette da det er tanker som skaper følelser. Altså, uten tanker
kunne ikke følelser eksistere. Sett fra denne vinkelen vil jeg derfor påstå at alle
elementer utfyller hverandre og er derfor like viktige for vår utvikling.

Men la oss heller se litt på viktigheten av følelser og deres rolle kontra tanken når
det gjelder tiltrekking av det vi ønsker oss og ikke ønsker oss. For som Napoleon Hill
skriver i sin bok, Think and Grow Rich, ”Tanker er ting” så er de nettopp dette,
men ennå bare på et ikke fysisk plan. Fordi tanker er bilder på ting og disse bildene
må tilsettes følelser før de kan oppstå i fysisk form.

For det er faktisk følelsene som skaper tiltrekking! På dette området er følelser derfor viktigere
enn tanker, fordi, tanker konstaterer at alt du kan tenke, eksisterer på det ikke fysiske plan,
mens følelsene er nøkkelen til fysisk manifestasjon av dine tenkte tanker.
Dette betyr at,
hvis du kan tenke det, kan du føle det og
hvis du kan føle det, kan du skape det!
Tanker blir da til ting!

 

Jeg kan ikke…

Jeg kan ikke” sa gutten da han fikk i oppgave å spikke en båt av et stykke tre i
sløyden på skolen. ”Hvorfor kan du ikke?” sa læreren. ”Fordi min far sier at jeg
ikke kan, og at jeg har ti tommeltotter” sa gutten.
”Din far har alltid rett” sa læreren, ”men bare for sin egen del” fortsatte han.
”På samme måte har ”du” alltid rett ”men bare for din egen del” sa læreren.

 

”Hvordan det?” spurte gutten.

”Hvis din far sier at du ikke kan, er dette tanker han har i sitt hode. Når du tror på
dette har han sendt sin tanke inn i ”ditt” hode. Når han sier at du har ti
tommeltotter, er dette en tanke han har i sitt hode. Når du tror på dette har han
sendt sin tanke inn i ditt hode. Før din far sa dette til deg, hadde du ikke disse
tankene i ditt hode. Før din far sa dette til deg hadde du ti forskjellige fingrer på
dine hender og du kunne spikke hva som helst hvis du ville. Når du nå ser på dine
egne fingrer, ser du bare 10 tommeltotter og med disse kan du ikke spikke!
Hvorfor din far alltid har rett, men bare for sin egen del, er fordi han ”tror” på dette.
Hvorfor du også alltid har rett, men bare for din egen del, er fordi du ”tror” på dette.
Men at din far tror på dette, betyr ikke at du må tro på det, fordi du har
selv rett til å bestemme hva du ønsker å tro på i ditt liv. Du har alltid et valg om
hva du ønsker å tro på og de valgene du gjør vil alltid være rett for deg, uansett utfall!”

 

Livet og døden

Med forståelsen av disse opplysningene i ditt sinn, vil du også kunne forstå at du
er udødelig, DU KAN IKKE DØ!
Døden er en illusjon på samme måte som livet er det! Vi er spirituelle vesener
og en del av denne ene uendelige kraften som utgjør det vil kaller for Gud. Våre
kropper er også dannet av den samme kraften/energien og kan heller aldri dø,
kun skifte form.

Energi kan verken skapes eller ødelegges, den bare ”er”.
Men å bare ”være” betyr ikke at den står stille, da ville ingenting kunne bevege
seg og derfor heller ikke eksistere, utvikles, reverseres, forringes, regrederes eller
stagnere. Energi er i konstant bevegelse og skifter konstant form. KONSTANT!

Eksempel på dette kan vi se i aldringsprosessen fra unnfangelse til død i alt som er.
Dette er energi i bevegelse i fysisk form.

Dette vil i sin tur si at når vi dør i den fysiske verden frigjøres våre spirituelle selv
(vårt egentlige vesen) fra vår fysiske bolig (kropp) da vi ikke lengre har behov for
denne og dens oppgaver på jorden i dette liv er utført for vår del.

Les den fantastiske forklaringen og mer om hva som skjer etter døden
samt hvordan vår bevissthet fortsetter med oss som passasjerer, I boken “Kilden”!

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Kilden”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

0