Kjøp bøker direkte fra forfatteren

SE OPP, SE NED – Guide til klassisk feng shui

kr 283

Boktype:
Kategori:
ISBN:
ISBN 978-82-92252-04-8
Språk:
Norsk bokmål
Forlag:
Eufemia
Utgitt:

Beskrivelse av boka

Vis meg huset ditt, og jeg skal si deg hvem du er! Feng shui handler ikke om gardinene og møblene dine, men om hvordan livet ditt arter seg. Klassisk feng shui er et energifag, og feng shui-utøveren kan godt kalles en energidoktor – feng shui kalles da også «akupunktur på hus. Energidetektiv er en annen talende betegnelse: En klassisk skolert feng shui-utøver har blikk for synlige og usynlige innflytelser i og omkring en bolig.

SE OPP, SE NED er en guide til et mektig klassisk fag, men på denne guidede turen tar jeg også for meg diverse forenklede og populariserte former for «feng shui». Eksotiske og fargerike påfunn er ikke nødvendigvis det som gir deg et godt liv.

Leseutdrag

Feng shui er en eldgammel lære med opphav i Østen, og foredlet og videreutviklet gjennom flere tusen år. Til grunn ligger naturfolks og sjamaners observasjoner av himmel og jord, og deres kløktige fordypning i prosesser vi i våre dager ikke ofrer særlig oppmerksomhet. Feng shui er den eldste av alle energilærer, og skulle man velge seg ett eneste ord for å beskrive hva feng shui handler om, er det forandring. Vi vet at vi som mennesker gjennomgår både fysiske og mentale forandringer i løpet av livet – vi er den samme, men samtidig annerledes. En hage endrer karakter fra årstid til årstid – det er den samme hagen, men det er en enorm forskjell mellom frodig sommerblomstring og den visne og litt frosne atmosfæren samme sted senhøstes. Hele kloden gjennomgår forandringer, sykliske forandringer årstid for årstid, men også små og store varige endringer, ofte i kjølvannet av enorme naturkatastrofer. Og jordkloden er bare en bitteliten prikk blant mange andre prikker i det store universet som også gjennomgår forandringer. 

Grunnlaget for verdens første naturvitenskap ble skapt gjennom nitid utforskning av naturen, naturfenomener og observasjoner av himmelaktivitet i kombinasjon med åndelig fordypning og innsikt. Historiske funn viser at fengshuifaget ble praktisert allerede for seks tusen år siden. Men feng shui handler ikke bare om å forstå og skape forandring; det er også et fag i kontinuerlig endring. Hånd i hånd med samfunnsutviklingen gjennomgikk også fengshuifaget fornyelser og forandringer. Det ligger i fagets natur. Derfor kan det praktiseres like effektivt i dag som dengang, og i moderne storbyer i Vesten like mye som på den kinesiske landsbygda.

Men som i så mange andre deler av verden har også denne eldgamle kulturarven blitt utsatt for bokbrenning og ødeleggelser. Det opprinnelige fengshuifaget var aldri allemannseie, tvert imot var det på grunn av fagets kompleksitet bare noen få som behersket det. En utøver av feng shui overtok stafettpinnen fra sjamanen og medisinmannen/kvinnen, og kunne bistå med livsviktig informasjon for en befolkning som var avhengig av å være forberedt på all slags vind og vær for å unngå sult og katastrofer. Forutsigelser var derfor en viktig del av fengshuifaget, som på grunn av sin overlegne treffsikkerhet og kraft dessuten ble holdt hemmelig gjennom store deler av historien. Feng shui ble dermed de mektiges redskap til enda større makt, og i Kina betyd-de det at faget og utøverne av det stort sett tilhørte re-gjerende keisere og det keiserlige hoff. Dette er grunnen til at en del former for feng shui i dag – klassiske, autentiske retninger – kalles «keiserlig feng shui».

Tenk deg at du var konge på haugen og hadde den klokeste rådgiveren i verden ved din side, og denne rådgiveren behersket metoder som sikret deg og dine god helse og langt liv, trivsel, et frodig og godt samliv, velstand og rikdom, ære, berømmelse og hell i statsmanns-kunst og krig. Med ditt grådige sjefskongelige ego, som ønsker mer land, mer makt, mer potens, mer alt, sørger du for at hemmeligheten bak suksessen din som konge på haugen ikke på noe tidspunkt kommer uvedkommende for øre. Så du passer på at alle de mektige suksessmetodene blir behørig tatt vare på, skjult for uvedkommende, og for sikkerhets skyld også omskrevet til det uforståelige. 

Dette var datidens måte å hemmeligstemple viktige dokumenter på. Opptegnelser om feng shui er blitt omskrevet, kodet og kryptert for å forvirre uvedkommende. Etter hvert som de gamle papyrusrullene er blitt hentet fram, viklet ut og gransket i nyere tid, har det spredd seg mange rare «sannheter» om feng shui, som i virkeligheten er en kompleks og omfattende lære. Som min læremester, Grand Master Chan Kun Wah, engang uttalte: «Tekstene var blitt nedtegnet opp ned og bak fram, og nå praktiserer såkalte ‘mestere’ faget opp ned og bak fram.»  

Dette er årsaken til at det bedrives mye pussig feng shui og selges mye rart som kalles feng shui. Litt av hensikten med denne boka er å rydde i dette kaoset og komme med noen oppklaringer. Det originale og seriøse fengshuifaget fortjener det. Og en oppklaring vil for-håpentligvis også bidra til at flere kan få glede av den hjelpen de måtte trenge fra feng shui, av dyktige, seriøse utøvere av faget.

Akupunktur og qigong er to behandlingssystemer som er nær beslektet med feng shui. Med akupunktur behandles blokkeringer i kroppen, og ved hjelp av qigong-øvelser oppnås det liknende dypt frigjørende resultater. Tai chi, akupressur, soneterapi etc. hører også hjemme i samme tradisjonsrike holistiske lære om helse og helhet. Systemene bygger på at det er mulig å åpne opp for en bedre energiflyt der stagnasjon og ubalanser i kroppsfunksjonene gjør seg gjeldende. Akupunktøren kjenner til de punktene i kroppens energisystem som kan påvirkes gjennom syltynne akupunkturnåler, og likeledes har bevegelsene, pusten og konsentrasjons-øvelsene i qigong dyp innvirkning på fysisk og psykisk helse. Alle de orientalske holistiske systemene har også åndelige aspekter – naturlig nok i og med at de ivaretar helheten. 

Vi ser ikke meridianene (energibanene) i kroppen, og følgelig kunne vi her i Vesten først ikke tro på noe av dette forunderlige da informasjon om kinesiske medi-sinske systemer og forebyggende helseprogrammer som qigong og akupunktur nådde oss. Likevel oppnådde spesielt akupunkturen anerkjennelse og popularitet relativt raskt her. Årsaken er at sykdom og helse er blitt et stort og alvorlig tema for oss livsstilsskakkjørte moderne mennesker. Vi vil repareres, men har begynt å stille spørsmålstegn ved pilletrillerkulturen. Avansert vestlig medisin har ikke alle svar, noe som går opp for flere og flere av oss, som velger å lete andre steder. Den moderne medisinen er ennå svært ung, og menneskene har eksistert på denne kloden i årtusener. Hvordan greide vi oss? Naturens apotek og kroppens egen iboende helbredelsesevne er blitt et interessant og givende studium for mange i våre dager.

Men feng shuien da, hvor kommer den inn? Og hvorfor er den ikke blitt tatt imot på samme måte? Feng shui behandler huset etter de samme prinsippene som aku-punktøren behandler menneskekroppen, men uten at det brukes nåler. For en som aldri har hørt om feng shui, eller aldri har beskjeftiget seg med tanker om at alt henger sammen med alt, høres dette ut som det rene nonsens. Og når den feng shuien som har nådd Vesten dessuten bærer en del nonsenspreg, er det ikke lett verken å være den som er nysgjerrig på fenomenet eller den som gjerne vil formidle noe om det.

Undertegnede tilhører begge kategorier, og har – etter en ferd som omfatter flere varianter av fengshuikurs, fengshuimetoder og fengshuibøker – endt opp i trygg forvissning om at jeg har funnet en autentisk og unik visdomskilde. Riktig nok finnes det ulike retninger også innenfor klassisk feng shui, men erfaringene mine etter intense studier og mye praktisk fengshuiarbeid de siste ti årene forteller meg at jeg har kommet så nær det er mulig å komme selve kilden til autentisk feng shui.Jeg fant til slutt min kunnskapsbrønn i den entusiastiske og dypt seriøse læremesteren Chan Kun Wah og hans klassiske fengshuiretning som kalles «Chue feng shui». For meg har dette møtet vært så meningsfullt og stort at selv den største lottogevinsten blekner i sammenlikning. 

Så heng med – denne guiden kan bli inngangen til et liknende skattkammer for deg.

Bilder fra boka

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “SE OPP, SE NED – Guide til klassisk feng shui”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

0