Kjøp bøker direkte fra forfatteren

Skriv den fortellingen

kr 399

Boktype:
Kategori:
ISBN:
9788293638032
Språk:
Norsk bokmål
Forlag:
Stjerneforlagt
Utgitt:

Beskrivelse av boka

Denne boka er til deg som har lyst til å skrive fortellinger, men som stopper opp. Kanskje tviler du på deg selv eller prosjektet. «Skriv den fortellingen» gir deg troen tilbake.

Boka viser deg hvordan du kan skrive gode scener og strukturere teksten. Du får vite hvordan du kan:

– planlegge, skrive og redigere fortellingen
– skape framdrift og spenning
– forstå og bruke «show, don´t tell»
– lage interessante karakterer
– skrive gode dialoger

I tillegg finner du en bestselgeroppskrift og sjekklister for gode scener og fortellinger. Følger du rådene i denne boka, øker sjansene dine betraktelig for å få oppfylt forfatterdrømmen.

Siw C. Christiansen er forfatter, lærer og skriveveileder. Hun skrive sakprosa, skjønnlitteratur og scenetekster. Siw har forfatterutdanning og har studert drama og teater. Og hun heier på deg. Hele veien.

Leseutdrag

 
DU ER HELTEN
Dette er en bok om deg som vil skrive, og som har kommet hit for å søke inspirasjon, tips og råd. Ja, du leste riktig: Det er du som er hovedpersonen i denne boka. Du er en som liker å fortelle historier. Historier som interesserer, forfører og berører. Dette er også fortellingen om deg som ønsker å skrive, men som opplever at noe hindrer deg. Du har et mål, men strever for å nå det. En ekte helt gir aldri opp, men skaffer seg de hjelpemidlene som trengs. Det er du som bestemmer om det skal bli en lykkelig slutt på dine prosjekter. Kanskje sitter du der akkurat nå og lurer på hvem jeg er, og hvorfor jeg er så direkte. Da vil jeg fortelle deg at det er sånn jeg er som person. Jeg skriver ikke for å vise hva jeg kan, men for å bidra med noe til leserne mine på et faglig og personlig plan. Jeg vil heie på deg, og dele mine aller beste tips, slik at du kommer vi- dere med dine fortellinger. Selv om boka først og fremst er til deg, er den litt til meg også. Jeg har et «umulig» romanprosjekt som jeg har jobbet med i over 12 år. Håpet er at noe vil løsne mens jeg skriver denne boka. Jeg vil holde deg orientert underveis, og håper at noe løsner for oss begge. Vi skal bli godt kjent, vi to. Selv om det er avstand i tid og rom, er vi sammen her, akkurat nå. Jeg gleder meg til veien videre. Håper du også gjør det. Vennlig hilsen Siw C. Christiansen Forfatter og skriveveileder PS: Du finner meg på www.siwskriv.no hvis du vil ta kontakt eller få flere skrivetips.
 

2  EN FORTELLING ER … 2.1 HVA ER EGENTLIG EN FORTELLING? De aller fleste har en forståelse av hva en fortelling er, men det fin- nes mange ulike forklaringer. I skolen er det vanlig å lære bort at en historie har en begynnelse, en midt og en slutt – ofte ledsaget av en fisketegning som illustrerer dette. Jeg bruker også en fisk som illustrasjon, men jeg liker å presentere fortellinger på en litt annen måte. Når jeg underviser i skriving, er deltagerne ofte opptatt av hva for- tellingen skal handle om. Det er vel og bra, men jeg pleier å presi- sere at det er minst like viktig – om ikke enda viktigere å vite hvemdet skal handle om. Man kan godt bestemme seg for å skrive om kjærlighet. Men det blir enklere å starte på fortellingen når man vet hvem som skal være med. Hvis man skal skrive en kjærlighetshistorie, trenger man å vite hva slags forhold de aktuelle personene har når fortellingen starter. Og så må det skje en endring – til det bedre eller til det verre. Paret må bli enda mer forelsket eller slutte å være det. Ellers blir det bare en situasjonsbeskrivelse eller et stillbilde. En overlevelseshistorie kan handle om en som kjemper mot natur- kreftene og deretter vinner eller taper. En modningshistorie kan fortelle om en karakter som går fra å være usikker til å bli mer selv- sikker, eller fra å være uerfaren på et område til å bli mer erfaren. En fortelling handler altså om minst én person som opplever en endring på et fysisk, mentalt eller sosialt plan. Når jeg bruker be- grepet personer, tenker jeg ikke nødvendigvis på mennesker. Det kan også være dyr, gjenstander eller abstrakte fenomener som blir personifisert.
 
 
2.2 SCENER En fortelling består av én eller flere scener. En av de beste forklar- ingene på hva en scene er, har jeg hentet fra en bok som heterStory, skrevet av filmguruen Robert Mc Kee: En scene er en handling som ofte foregår på samme sted og i løpet av en uavbrutt tidssekvens. I løpet av denne handlingen skjer det en endring for hovedpersonen i den aktuelle scenen. En endring som er viktig for historiens framdrift. (Mc Kee 1997) Den endringen som skjer i scenen, trenger ikke nødvendigvis være stor. Det kan være at helten får ny informasjon, gjør en oppdagelse eller bestemmer seg for noe. Det kan også være så dramatisk som at hen må slåss for sitt eget liv – slik Jana gjorde i det første roman- utdraget. Hvis vi titter nærmere på de tre scenene jeg presenterte i kapittel 1, ser vi at alle personene holdt seg innenfor det samme området. Jon og jeg kunne i prinsippet ha gått en tur fra utestedet og bort til Oslo S mens vi hadde samtalen om drømmeromanen. Tian og Jana kunne også ha forflyttet seg videre inn på øya samtidig som de hadde dialogen og hun til slutt fikk kappa. Men de gjorde ikke det. Og hvis du er en relativt fersk forfatter, kan det være greit å holde karakterene i det samme rommet. Da har du anledning til å foku- sere mer på dialog og handling enn på å stadig beskrive de skiften- de miljøene. For å forstå hva som er kjernen i scenen, trenger du å se hva som står på spill for hovedpersonen. La oss se på utdragene du leste innledningsvis: Jeg ønsket å få bifall fra redaktøren min, og Jana ønsket å være trygg og å få dekket seg til. En scene trenger ikke å ende med at personen får det hen ønsker seg, men det må skje en forandring. Redaktøren min kunne nektet å fortsette samarbeidet hvis jeg stadig insisterte på å ha med utdrag og erfaringer fra drømmeromanen i en fagbok. Eller jeg kunne ha sagt at jeg ikke ville ha han som redaktør og forlatt plassen.
Jana kunne ha blitt kastet ut fra øya. Eller hun kunne ha slåss med Tian og fått revet opp undertøyet slik at hun hadde enda mindre å ha på seg. I stedet fikk hun en kappe. Det viktigste du trenger å huske på, er at scenen skal bringe helten litt nærmere eller lengre fra målet sitt. Er du veldig god, greier du å lage en scene med en endring som bidrar til at også den store for- tellingen drives framover. At Jana får låne kappen, kan virke som en liten detalj, men handlingen er viktig for historien som helhet. Hvis du synes at det med scene er vanskelig å forstå, kan jeg trøste deg med at vi skal gå enda dypere inn i stoffet. Mestrer du å skrive gode scener er veldig mye gjort. Du vet sannsynligvis mye allerede. Og når du leser denne boka, vil vår felles kunnskap bringe deg vi- dere – både i forståelsen av hva en fortelling er, og hvordan du kan skrive den.
 
 
3 FINN KJERNEN I FORTELLINGEN 3.1 KAN DU FORKLARE KJERNEN I FORTELLINGEN DIN MED FÅ ORD? Hvis noen spør deg hva en fortelling handler om, bruker du sann- synligvis litt tid på å forklare. Det kan være en film du har sett, en bok du har lest eller en historie du har som skriveprosjekt. Antage- lig vil du streve litt med å få fram hva som er viktigst å formidle. Og før du rekker å bli ferdig, har tilhøreren rukket å bli fjern i blikket. Mange bruker flere titalls ord for å forklare hva en tekst dreier seg om. Men, dersom kjernen er klar for deg, vil du kunne beskrive den med 6–10 ord. Det krever imidlertid at du har tenkt nøye gjen- nom hva som er det viktigste i teksten. Å finne essensen i fortellingen din kan være nyttig – både før du starter og underveis i skriveprosessen. Noen ganger må du skrive en god del for å komme fram til hva som er essensen. Når du finner den, er det lettere å forklare med få ord. I alle fall når du har litt trening. Å lage korte fortellinger er ikke bare et redskap for å forstå kjernen i en lengre fortelling. De kan også ha en verdi i seg selv, som for eksempel seksords-noveller.
 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Skriv den fortellingen”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

0