Sist endret: 29. juni 2020

Innhold

Generelle brukerbetingelser

Betingelser for bokkjøp

Spesielt for forfattere/utgivere

Spesielt for tjenesteleverandører

Endring av brukerbetingelsene

Personvern

Ansvar, klage, tvist

Generelle brukerbetingelser

Formål

Boldbooks.no drives av BoldBooks AS (org.nr 917634327). Formålet med nettstedet er å gi forfattere og andre skribenter mulighet til å utgi og selge sin egen bok, uten å gå veien gjennom et forlag. Nettstedet er en plattform for forfattertjenester og boksalg, og BoldBooks formidler kontakt mellom kjøper og selger.

BoldBooks tar forbehold om skrivefeil i brukerbetingelsene og vi forbeholder oss retten til å rette opp feil uten forvarsel.

Publisering av innhold på nettsidene

Ved å publisere materiale på boldbooks.no, garanterer du herved at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet.  Boldbooks.no fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå dersom du ikke har tilstrekkelige rettigheter til materialet og ved å akseptere våre vilkår bekrefter du at boldbooks.no vil holdes skadesløse i nevnte tilfeller.

BoldBooks gjør ikke krav på eierskap til det materiale du publiserer på boldbooks.no.

BoldBooks forplikter seg ikke til å poste eller anvende det materiale du har levert. Videre forbeholder BoldBooks seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten å informere deg om dette.

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

BoldBooks har rett men ikke plikt til å overvåke dette innholdet, og ha rett til å be kunden om å fjerne innhold som BoldBooks mener går ut over personvern- eller opphavsrettigheter, eller på annen måte er i konflikt med norsk lov. Om BoldBooks har grunn til å tro eller mistenker at kundens innhold bryter med opphavsrett eller norsk lov har BoldBooks rett til å fjerne eller slette dette innholdet.

Det er ikke tillatt å poste innhold som er støtende, uanstendig, vulgært, injurierende, truende, pornografisk eller annet som kan være eller er i strid med loven, eller gjeldende regelverk.

Brudd på brukerbetingelsene

BoldBooks kan suspendere eller permanent stanse din tilgang til dette nettstedet, og gripe ytterligere inn, hvis du bryter disse brukerbetingelsene. Du godtar å holde BoldBooks skadesløse for eventuelle tap eller skader som BoldBooks eller dennes lisensgivere eller BoldBooks-forretningspartnere, som følge av at du brøt disse brukerbetingelsene.

BoldBooks samarbeider med offentlige myndigheter som befaler eller ber BoldBooks om å oppgi identiteten til enhver person som bruker nettstedet på en måte som er i strid med loven.

Skatter og avgifter

Som bruker av plattformen er du selv ansvarlig for å etterleve dine forpliktelser i henhold til skatte-, avgifts- og trygdelovgivningen.

Betingelser for bokkjøp

Kjøp direkte fra forfatteren

Kjøpet skjer mellom utgiver og bokkjøper, via forfatterens egen bokhandel på boldbooks.no. BoldBooks formidler kjøpet, men har ikke ansvar eller risiko for produktene, kjøpet som sådan, forsendelsen eller lignende. BoldBooks er kun en formidler med begrenset ansvar for bestillings- og betalingsløsningen.

Frakt

På alle bestillinger av papirbøker legges det til et fraktbeløp.

Leveringstid

Alle papirbøker sendes fra forfatteren/forlaget selv. Normalt vil du ha boka i postkassen innen en uke.

Angrerett på bokkjøp og retur av bøker

Dersom det er feil på boka eller du angrer på et kjøp, må du avtale retur og tilbakebetaling med selger, altså forfatteren. BoldBooks formidler kun kontakt mellom partene. 

Ta kontakt med BoldBooks post@boldbooks.no for å få oppgitt kontaktinformasjon til forfatteren. Du må selv dekke portoen om du benytter deg av angreretten. Du slipper å betale returportoen selv hvis returen skyldes reklamasjon på ødelagt bok.

Det er ikke angrerett på e-bøker, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

Anmeldelse av bøker

På boldbooks.no kan du skrive anmeldelser av bøker du har lest. Anmeldelsene kontrolleres jevnlig. Hvis det rapporteres om anmeldelser med upassende innhold, kan disse fjernes fra nettstedet.

Innholdet skal ikke være skrevet i ond hensikt. Språket skal være anstendig. Det er ikke tillatt å vise til priser og tilbud, siden disse hele tiden kan endres. Det er ikke tillatt å nevne konkurrerende produkter. Det er ikke tillatt å oppgi kontaktinformasjon eller lenker til andre nettsteder.

Aktuelle lover

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse kjøpsvilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Spesielt for forfattere/utgivere

Definisjon utgiver

Med utgiver menes den som har rettigheter til å selge bøker gjennom BoldBooks netthandel. Det kan være forfatteren selv eller et forlag.

Salg av bøker gjennom BoldBooks

Ved publisering av bøker i nettbokhandelen bekrefter du som utgiver at du har rettigheter til å selge bøkene.

Salget skjer direkte mellom utgiver og bokkjøper, via forfatterens egen bokhandel på boldbooks.no. BoldBooks formidler salget, men har ikke ansvar eller risiko for produktene, kjøpet som sådan, forsendelsen eller lignende. BoldBooks er kun en formidler med begrenset ansvar for bestillings- og betalingsløsningen. 

BoldBooks tar for tiden ikke betalt for å publisere bøker i nettbokhandelen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre det om til en betalt tjeneste. Dette vil i så fall bli varslet innen rimelig tid.

Merverdiavgift
Bøker er fritatt fra mva i siste omsetningsledd, så bokkjøper skal derfor aldri betale moms ved kjøp av bøker. Dette gjelder både papirbøker og e-bøker. Siden utgiver selger bøker direkte til bokkjøper gjennom BoldBooks, skal ikke utgiver legge på moms i bokhandelen.

Formidlingsgebyr
Fra 1. mars 2020 tar ikke lenger BoldBooks noe formidlingsgebyr av bøker som selges gjennom BoldBooks.no. Vi forbeholder oss retten til å gjeninnføre formidlingsgebyret, etter å ha gitt utgiveren skriftlig beskjed med en måneds varsel.

Kortgebyr
Kortselskapene tar et kortgebyr på 2,9 % + 2kr av beløpet bokkjøperen betaler inn.
Kortgebyret trekkes fra inntektene i BoldBooks’ oppgjør til utgiver. 

Utbetaling
Oppgjør for boksalg utbetales til utgivers konto en gang i måneden. Oppgjør for salg i januar utbetales i februar, og så videre.
Utgiver trenger ikke å fakturere BoldBooks, vi sender utgiver avregningsgrunnlag.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet.

Dersom utgiver ikke har solgt noen bøker, vil det ikke sendes noen avregning fra Boldbooks. Utgiver kan imidlertid når som helst kontakte BoldBooks og be om å få opplyst salgstall.

BoldBooks kan velge å ikke publisere bøker med for dårlig cover, dårlig språk eller som vi på andre måter mener framstår negativt for omdømmet til nettbokhandelen og de andre utgiverne. BoldBooks forbeholder seg retten til å avpublisere bøker uten begrunnelse, og utgiver skal varsles umiddelbart.

Utgiver kan ikke lenke eller henvise til andre steder på nettet hvor bøkene selges.

Lagring og distribusjon av bøker

BoldBooks har ingen løsning for lagring og distribusjon av papirbøker. Utgiveren må ordne dette selv.

Ordrebekreftelsen sendes på e-post til utgiveren straks kunden har gjennomført kjøpet. Utgiveren forplikter seg til å sende ut boka uten ugrunnet opphold og senest innen en uke etter mottatt ordrebekreftelse. Utgiveren må selv betale porto. Ved ferie og annet fravær må forfatteren sørge for at distribusjonen blir ivaretatt.

BoldBooks tar 39 kr i fraktomkostninger av bokkjøperen for hver bestilte papirbok. Dersom utgiveren selv håndterer distribusjon, tilfaller dette beløpet utgiveren. Dersom BoldBooks håndterer distribusjonen på vegne av utgiveren, tilfaller dette beløpet BoldBooks. BoldBooks forbeholder seg retten til å endre beløpet for fraktomkostninger eller fjerne det helt, med en måneds skriftlig varsel til utgiver. En slik endring gjelder ikke oppgjør for kjøp som allerede er utført.

Når det gjelder distribusjon av e-bøker, får bokkjøperen automatisk tilsendt en e-post med en nedlastningslenke. Dersom e-boka finnes i både EPUB og MOBI (Kindle) versjon, får bokkjøperen tilgang til begge lenkene på samme kjøp. E-bøker som selges gjennom BoldBooks er uten kopibeskyttelse.

Opphavsrett

BoldBooks er ikke et forlag og har ingen opphavsrettigheter til bøkene.

Utgivelse av bøker på BoldBooks er kun tillatt dersom alle involverte rettighetshavere har gitt samtykke. Dersom rettighetene tilhører tredjepart, skal denne samtykke til publisering. Ovenstående gjelder alle originale bøker eller annet som er opphavsrettslig beskyttet.

BoldBooks er ikke ansvarlig for en brukers eventuelle krenkelser av tredjeparts rettigheter. Dersom BoldBooks mottar melding om at utgiveren krenker en tredjeparts rettigheter har BoldBooks rett til umiddelbart å fjerne boken fra boldbooks.no.

Forfattersider på boldbooks.no

BoldBooks tar for tiden ikke betalt for å opprette forfattersider. Vi forbeholder oss retten til å gjøre det om til en betalt tjeneste. Utgiveren skal varsles en måned i forkant.

BoldBooks står ikke ansvarlig for innholdet som forfatteren publiserer. Se for øvrig våre generelle brukerbetingelser.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Kjøp av tjenester fra våre underleverandører

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med tjenesteleverandører innenfor en rekke områder. Prisen avtales mellom leverandør/BoldBooks og utgiver på forhånd, og avtale er inngått når begge parter har godtatt prisen. 

Din bestilling av tjenester gjennom BoldBooks er forpliktende. Som utgiver av bøker regnes du ikke som en forbruker, men en næringsdrivende. Dette innebærer blant annet  at du ikke har noen angrerett i henhold til Lov om  angrefrist.

Dersom du ønsker å avbestille våre tjenester gjelder følgende regler:
– Når BoldBooks/leverandøren har meldt oppstartsdato: 100 % av avtalt vederlag må betales.
– Når BoldBooks/leverandøren ikke har meldt oppstartsdato: 20 % av avtalt vederlag må betales.

Ved forsinkelser kan oppstartsdato endres kostnadsfritt, såfremt det gis beskjed uten ugrunnet opphold og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager før avtalt oppstartsdato. Ved forsinkelse som inntreffer etter dette må 100 % av vederlag betales iht. avtalt oppstartsdato, selv om levering skjer senere som følge av nevnte forsinkelse. Boldbooks kan kreve dekket utgifter som dokumenteres å være forårsaket av forsinkelsen, dersom denne er meldt senere enn 14 dager før oppstartsdato.

Etter at tjenesten er utført, mottar utgiver faktura fra BoldBooks med en betalingsfrist på 7 dager. 

BoldBooks foretar oppgjør med leverandøren når tjenesten er utført og kunden har betalt. 

Eventuelle klager på tjenesten skal rettes direkte til leverandøren som har utført oppdraget. Leverandøren skal gis anledning til å rette opp eventuelle feil og mangler.

Det presiseres uttrykkelig at BoldBooks AS kun formidler tjenesten og ikke er ansvarlig for kvaliteten av eller innholdet i eventuelle råd og veiledning som gis via leverandører tilknyttet BoldBooks AS. Hverken BoldBooks AS, dets styre, daglig leder, eller medarbeiderne, kan holdes ansvarlig for noen form for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av leverandørene tilknyttet nettstedet eller som måtte ha sammenheng med forsinket, uteblitt eller feilaktig rådgivning. 

Vurdering av tjenesteleverandører

Utgivere kan skrive anmeldelser av sin opplevelse med tjenesteleverandørene i leverandørens profil. (Denne tjenesten er ikke ferdig utviklet)

Anmeldelsene kontrolleres jevnlig. BoldBooks forbeholder seg retten til å slette anmeldelser som ikke har noen begrunnelse. Hvis det rapporteres om anmeldelser med upassende innhold, kan disse fjernes fra nettstedet.

Innholdet skal ikke være skrevet i ond hensikt. Språket skal være anstendig. Det er ikke tillatt å vise til priser og tilbud, siden disse hele tiden kan endres. Det er ikke tillatt å nevne konkurrerende produkter. Det er ikke tillatt å oppgi kontaktinformasjon eller lenker til andre nettsteder i anmeldelsene.

Spesielt for tjenesteleverandører

Definisjon tjenesteleverandør

Tjenesteleverandør er en som står oppført på boldbooks.no for å selge tjenester. I denne avtalen også kalt leverandør.   

Oppføring på nettstedet

Du plikter å gi sannferdig informasjon om din bakgrunn og kompetanse i faget du vil selge tjenester for.

Prisen for tjenesten skal komme tydelig fram på nettsiden. Om prisen må vurderes i hvert enkelt tilfelle må du legge ut et priseksempel.

Både BoldBooks og tjenesteleverandøren er avhengig av å levere kvalitet for å oppnå suksess. Les om våre kvalitetssikringsrutiner.

BoldBooks forbeholder seg retten til å slette profilen til leverandører som BoldBooks mottar klager på, som har ufullstendig profil, som får få oppdrag, som har lav kompetanse eller som av andre årsaker ikke passer inn. BoldBooks forplikter seg ikke til å oppgi noen grunn for slettingen.

Leverandøren kan ikke lenke eller henvise til andre steder på nettet hvor tjenester eller bøker kan bestilles.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Behandling av henvendelser fra utgivere

Utgivere kan være både forfattere og forlag, og andre som vil gi ut bøker.

Utgivere kan kontakte deg via BoldBooks’ nettsider. All kommunikasjon mellom leverandør og utgiver skal skje i innlogget løsning på BoldBooks.no, og ikke på e-post.

Leverandøren skal ikke inngå avtaler direkte med utgiveren utenom BoldBooks, hvis kontakt mellom leverandøren og utgiveren er opprettet gjennom boldbooks.no. Leverandøren skal heller ikke tilby en lavere pris til utgivere som tar kontakt direkte, hvis kontakten er opprettet via BoldBooks. Dersom et oppdrag er formidlet mellom Utgiver og Leverandør vil dere være forpliktet til å fortsette å benytte BoldBooks.

Du er pliktig til å svare på henvendelsen innen to arbeidsdager. Dersom du er utilgjengelig for oppdrag må dette stå tydelig på presentasjonssiden din.

I tilbakemeldinger på utgiverens tekster skal leverandøren gi ærlige og konstruktive forslag til forbedringer. Leverandøren skal opptre med respekt og sørge for at også negative tilbakemeldinger blir formidlet på en måte som inspirerer til videre arbeid.

Betaling og oppgjør

Det er gratis å stå oppført som leverandør på boldbooks.no. Leverandøren betaler kun når det er gjort et salg.

Når leverandøren mottar en henvendelse fra en kunde/utgiver, skal leverandøren og kunden/utgiver bli enige om pris på forhånd. Prisen er eksklusive merverdiavgift. Når begge parter har godtatt prisen er det inngått avtale om oppdraget. BoldBooks har innsyn i dialogen og avtalen som har gjort.

Når oppdraget er gjennomført, skal leverandøren varsle BoldBooks om dette. BoldBooks fakturerer da kunden med en betalingsfrist på 7 dager. Leverandøren sender BoldBooks en faktura med fratrekk av den provisjonen BoldBooks skal ha.

BoldBooks tar en provisjon på 20 % av honoraret ekskl mva. BoldBooks kan endre provisjonen etter å ha gitt leverandøren skriftlig beskjed med en måneds varsel. Provisjonen kan ikke endres på avtaler som allerede er inngått med kunder på det tidspunktet endringen varsles.

Utbetaling til leverandøren skjer først etter at BoldBooks har mottatt innbetaling fra utgiveren. Dersom utgiveren av ulike årsaker ikke betaler, regnes beløpet som tapt både for BoldBooks og leverandøren. BoldBooks er da ikke pliktig til å utbetale det leverandøren har til gode. BoldBooks forplikter seg imidlertid til å forfølge kravet som en ordinær kreditor, dvs. i form av inkasso eller forliksklage m.v.

Endring av brukerbetingelsene

Endring av tjenesten, prisene og vilkårene

BoldBooks reserverer seg retten til å endre brukerbetingelsene. BoldBooks vil melde fra om signifikante endringer på nettsidene. Du bør sjekke brukerbetingelsene med jevne mellomrom for å se den nyeste versjonen. Større endringer vil varsles om på e-post til registrerte brukere.

BoldBooks forbeholder seg retten til å endre prisene, samt å begynne å ta betalt for tjenester som per i dag er gratis. De nye prisene kunngjøres direkte til kunden på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering, senest en måned før iverksettelse.

Personvern

Les vår personvernerklæring.

Ansvar, klage, tvist

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon på nettsidene er ikke å betrakte som rådgivning. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten av informasjonen opp mot sin situasjon. BoldBooks er ikke ansvarlig for økonomiske eller juridiske konsekvenser som følge av handlinger brukeren har gjort ut fra informasjon på dette nettstedet.

BoldBooks søker å holde dette nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet og å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert. Men BoldBooks påtar seg ikke erstatningsansvar hvis dette nettstedet er utilgjengelig til enhver tid eller hvis informasjonen på nettstedet ikke er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Tilgang til dette nettstedet kan stanses uten varsel. BoldBooks kan foreta endringer av dette nettstedets innhold til enhver tid. Innholdet på dette nettstedet kan være foreldet, og BoldBooks er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Materialet på dette nettstedet presenteres ”som det er”. BoldBooks og selskapets respektive styremedlemmer, ledelse, ansatte, aksjonærer og agenter, fraskriver seg ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap eller skade som du eller en tredjepart kan oppleve som følge av at du bruker eller ikke er i stand til å bruke dette nettstedet eller innholdet på dette og nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Klage

Dersom du er misfornøyd med en tjeneste som er utført av en leverandør, ber vi deg klage direkte til den som har utført oppdraget, da BoldBooks kun er en formidler av tjenesten. Se punktet «Kjøp av tjenester fra våre underleverandører».

Dersom du er misfornøyd med informasjon på boldbooks.no ber vi deg fremme en skriftlig klage til BoldBooks AS på post@boldbooks.no.

Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende BoldBooks AS er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling med BoldBooks forretningsadresse som verneting.