Sist endret: 7. juni 2017

Innhold

Generelle brukerbetingelser

Spesielt for forfattere/utgivere

Spesielt for tjenesteleverandører

Endring av brukerbetingelsene

Personvern

Ansvar, klage, tvist

Generelle brukerbetingelser

Formål

Boldbooks.no drives av BoldBooks AS (org.nr 917634327). Formålet med nettstedet er å gi forfattere og andre skribenter mulighet til å utgi og selge sin egen bok, uten å gå veien gjennom et forlag. Nettstedet er en plattform for forfattertjenester og boksalg, og BoldBooks formidler kontakt.

BoldBooks tar forbehold om skrivefeil i brukerbetingelsene og vi forbeholder oss retten til å rette opp feil uten forvarsel.

Publisering av innhold på nettsidene

Ved å publisere materiale på boldbooks.no, garanterer du herved at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet.

BoldBooks gjør ikke krav på eierskap av det materiale du publiserer på boldbooks.no.

BoldBooks forplikter seg ikke til å poste eller anvende det materiale du har levert. Videre forbeholder BoldBooks seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten å informere deg om dette.

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

BoldBooks har rett men ikke plikt til å overvåke dette innholdet, og ha rett til å be kunden om å fjerne innhold som BoldBooks mener går ut over personvern- eller opphavsrettigheter, eller på annen måte er i konflikt med norsk lov. Om BoldBooks har grunn til å tro eller mistenker at kundens innhold bryter med opphavsrett eller norsk lov har BoldBooks rett til å fjerne eller slette dette innholdet.

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, truende, pornografiske eller annet som kan være eller er i strid med loven, eller gjeldende regelverk.

Brudd på brukerbetingelsene

BoldBooks kan suspendere eller permanent stanse din tilgang til dette nettstedet, og gripe ytterligere inn hvis du bryter disse brukerbetingelsene. Du godtar å holde BoldBooks skadesløse for eventuelle tap eller skade som BoldBooks eller dennes lisensgivere eller BoldBooks-forretningspartnere som følge av at du brøt disse brukerbetingelsene.

BoldBooks samarbeider med offentlige myndigheter som befaler eller ber BoldBooks om å oppgi identiteten til enhver person som bruker nettstedet på en måte som er i strid med loven.

Skatter og avgifter

Som bruker av plattformen er du selv ansvarlig for å etterleve dine forpliktelser i henhold til skatte-, avgifts- og trygdelovgivningen.

Spesielt for forfattere/utgivere

Definisjon utgiver

Med utgiver menes den som har rettigheter til å selge bøker gjennom BoldBooks netthandel. Det kan være forfatteren selv eller et forlag.

Salg av bøker gjennom BoldBooks

Ved publisering av bøker i nettbokhandelen bekrefter du som utgiver at du har rettigheter til å selge bøkene.

BoldBooks tar for tiden ikke betalt for å publisere bøker i nettbokhandelen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre det om til en betalt tjeneste.

BoldBooks tar et formidlingsgebyr på 20 % eks mva av bøker som selges gjennom BoldBooks.no. Kortselskapene tar et kortgebyr på 2,5 % + 2 kr pr transaksjon.

Oppgjør for boksalg utbetales til utgivers konto månedlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis i måneden etter at salget har skjedd. Utgiver trenger ikke å fakturere BoldBooks, vi sender utgiver avregningsgrunnlag.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet.

BoldBooks kan velge å ikke publisere bøker med for dårlig cover, dårlig språk eller som vi på andre måter mener framstår negativt for omdømmet til nettbokhandelen og de andre utgiverne. BoldBooks forbeholder seg retten til å avpublisere bøker uten begrunnelse, og utgiver skal varsles umiddelbart.

Du kan ikke lenke til andre steder på nettet hvor bøkene selges.

Lagring og distribusjon av bøker

BoldBooks jobber med å få på plass en løsning for lagring og distribusjon av bøker. Inntil videre må utgiveren ordne dette selv.

Ordrebekreftelsen sendes på e-post til utgiveren straks kunden har gjennomført kjøpet. Utgiveren forplikter seg til å sende ut boka uten ugrunnet opphold, helst innen to dager og senest innen en uke etter mottatt ordrebekreftelse. Utgiveren må selv betale porto. Ved ferie og annet fravær må forfatteren sørge for at distribusjonen blir ivaretatt.

BoldBooks tar 29 kr av bokkjøperen for hver bestilling i fraktomkostninger. Dersom utgiveren selv håndterer distribusjon, tilfaller dette beløpet utgiveren. Dersom BoldBooks håndterer distribusjonen på vegne av utgiveren, tilfaller dette beløpet BoldBooks.

Opphavsrett

BoldBooks er ikke et forlag og har ingen opphavsrettigheter til bøkene.

Utgivelse av bøker på BoldBooks er kun tillatt dersom alle involverte rettighetshavere har gitt samtykke. Dersom rettighetene tilhører tredjepart, skal denne samtykke til publisering. Ovenstående gjelder alle originale bøker eller annet som er opphavsrettslig beskyttet.

BoldBooks er ikke ansvarlig for en brukers eventuelle krenkelser av tredjeparts rettigheter. Dersom BoldBooks mottar melding om at utgiveren krenker en tredjeparts rettigheter har BoldBooks rett til umiddelbart å fjerne boken fra boldbooks.no.

Forfattersider på boldbooks.no

BoldBooks tar for tiden ikke betalt for å opprette forfattersider med blogg. Vi forbeholder oss retten til å gjøre det om til en betalt tjeneste. Utgiveren skal varsles en måned i forkant.

BoldBooks står ikke ansvarlig for innholdet som forfatteren publiserer. Se for øvrig våre generelle brukerbetigelser.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Kjøp av tjenester fra våre underleverandører

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med tjenesteleverandører innenfor en rekke områder.

Prisen avtales mellom tjenesteleverandør og utgiver på forhånd. Etter at tjenesten er mottatt, betaler utgiver til BoldBooks som foretar oppgjør med leverandøren.

Det presiseres uttrykkelig at BoldBooks AS kun formidler tjenesten og ikke er ansvarlig for kvaliteten av eller innholdet i eventuelle råd og veiledning som gis via leverandører tilknyttet BoldBooks AS. Verken BoldBooks AS, dets styre, daglig leder, eller medarbeiderne, kan holdes ansvarlig for noen form for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av leverandørene tilknyttet nettstedet eller som måtte ha sammenheng med forsinket, uteblitt eller feilaktig rådgivning. BoldBooks AS vil understreke at ved mistanke om straffbart forhold, så ber vi deg ta kontakt med Politiet.

Vurdering av tjenesteleverandører

Utgivere kan skrive anmeldelser av sin opplevelse med tjenesteleverandørene i leverandørens profil.

Anmeldelsene kontrolleres jevnlig. BoldBooks forbeholder seg retten til å slette anmeldelser som ikke har noen begrunnelse. Hvis det rapporteres om anmeldelser med upassende innhold, kan disse fjernes fra nettstedet.

Innholdet skal ikke være skrevet i ond hensikt. Språket skal være anstendig. Det er ikke tillatt å vise til priser og tilbud, siden disse hele tiden kan endres. Det er ikke tillatt å nevne konkurrerende produkter. Det er ikke tillatt å oppgi kontaktinformasjon eller lenker til andre nettsteder i anmeldelsene.

Spesielt for tjenesteleverandører

Definisjon tjenesteleverandør

Tjenesteleverandør er en som står oppført på boldbooks.no for å selge tjenester. I denne avtalen også kalt leverandør.   

Oppføring på nettstedet

Du plikter å gi sannferdig informasjon om din bakgrunn og kompetanse i faget du vil selge tjenester for.

Prisen for tjenesten skal komme tydelig fram på nettsiden. Om prisen må vurderes i hvert enkelt tilfelle må du legge ut et priseksempel.

Både BoldBooks og tjenesteleverandøren er avhengig av å levere kvalitet for å oppnå suksess. BoldBooks forbeholder seg retten til å slette profilen til leverandører som BoldBooks mottar klager på, eller som av andre årsaker ikke passer inn. BoldBooks forplikter seg ikke til å oppgi noen grunn for slettingen.

Leverandører kan ikke skrive vurderinger av seg selv på boldbooks.no, eller betale andre for å skrive dem for seg.

Du kan ikke lenke til andre steder på nettet hvor dine tjenester kan bestilles.

Avslutning av oppføringen må skje skriftlig, for eksempel på e-post.

Behandling av henvendelser fra utgivere

Utgivere kan være både forfattere og forlag, og andre som vil gi ut bøker.

Utgivere kan kontakte deg via BoldBooks’ nettsider. Leverandøren skal ikke inngå avtaler direkte med utgiveren utenom BoldBooks, hvis kontakt mellom leverandøren og utgiveren er opprettet gjennom boldbooks.no. Leverandøren skal heller ikke tilby en lavere pris til utgivere som tar kontakt direkte, hvis kontakten er opprettet via BoldBooks.

Du er pliktig til å svare på henvendelsen innen to arbeidsdager. Dersom du er utilgjengelig for oppdrag må dette stå tydelig på presentasjonssiden din.

I tilbakemeldinger på utgiverens tekster skal leverandøren gi ærlige og konstruktive forslag til forbedringer. Leverandøren skal opptre med respekt og sørge for at også negative tilbakemeldinger blir formidlet på en måte som inspirerer til videre arbeid.

Betaling og oppgjør

Det er gratis å stå oppført som leverandør på boldbooks.no. Du betaler kun når du har gjort et salg.

Prisen avtales mellom tjenesteleverandør og utgiver på forhånd. Utgiveren betaler inn til boldbooks.no etter at tjenesten er mottatt. Pengene blir utbetalt tjenesteleverandøren etter fratrekk av formidlingsgebyret til BoldBooks.

BoldBooks tar 20 % eks mva av honoraret. Vi forbeholder oss retten til å endre betalingsbetingelsene med en måneds varsel.

Oppgjør for tjenestesalg utbetales til leverandørens konto månedlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis i måneden etter at salget har skjedd. Leverandøren trenger ikke å fakturere BoldBooks, vi sender utgiver avregningsgrunnlag.

Utbetaling til leverandøren skjer først etter at BoldBooks har mottatt innbetaling fra utgiveren. Dersom utgiveren av ulike årsaker ikke betaler, regnes beløpet som tapt både for BoldBooks og leverandøren. BoldBooks er da ikke pliktig til å utbetale det leverandøren har til gode.

Endring av brukerbetingelsene

Endring av tjenesten, prisene og vilkårene

BoldBooks reserverer seg retten til å endre brukerbetingelsene. BoldBooks vil melde fra om signifikante endringer på nettsidene. Du bør sjekke brukerbetingelsene med jevne mellomrom for å se den nyeste versjonen. Større endringer vil varsles om på e-post til registrerte brukere.

BoldBooks forbeholder seg retten til å endre prisene, samt å begynne å ta betalt for tjenester som er gratis. De nye prisene kunngjøres direkte til kunden på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering, senest en måned før iverksettelse.

Personvern

Personlig informasjon

Du kan få tilgang til nettstedets offentlige områder uten å oppgi personlig informasjon. Passordbeskyttede områder på dette nettstedet krever at du oppgir viss personlig informasjon til BoldBooks.

BoldBooks har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, men det finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted.

Informasjonskapsler (cookies)

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler (også kjent som cookies) blant annet for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner, samt å skille de besøkende av nettstedet fra hverandre. Dette hjelper oss å forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på pc-en din, vanligvis gjennom bruk av en nettleser. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettet.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt.

Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor.

Ansvar, klage, tvist

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon på nettsidene er ikke å betrakte som rådgivning. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten av informasjonen opp mot sin situasjon. BoldBooks er ikke ansvarlig for økonomiske eller juridiske konsekvenser som følge av handlinger brukeren har gjort ut fra informasjon på dette nettstedet.

BoldBooks søker å holde dette nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet og å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert. Men BoldBooks påtar seg ikke erstatningsansvar hvis dette nettstedet er utilgjengelig til enhver tid eller hvis informasjonen på nettstedet ikke er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Tilgang til dette nettstedet kan stanses uten varsel. BoldBooks kan foreta endringer av dette nettstedets innhold til enhver tid. Innholdet på dette nettstedet kan være foreldet, og BoldBooks er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Materialet på dette nettstedet presenteres ”som det er”. BoldBooks og selskapets respektive styremedlemmer, ledelse, ansatte, aksjonærer og agenter, fraskriver seg ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap eller skade som du eller en tredjepart kan oppleve som følge av at du bruker eller ikke er i stand til å bruke dette nettstedet eller innholdet på dette og nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Klage

Dersom du er misfornøyd med tjenester eller informasjon på boldbooks.no ber vi deg fremme en skriftlig klage til BoldBooks AS på post@boldbooks.no.

Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende BoldBooks AS er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling.