Kaufen Sie Bücher direkt beim Autor

I skyggen av korset

kr 99

Boktype:
Format:
E-bok
Kategori:
ISBN:
978-82-691385-2-8
Språk:
Norsk bokmål
Forlag:
Karenus
Utgitt:

Beskrivelse av boka

Vil bidra til debatt og årvåkenhet!
Religiøs tro og religiøse ritualer har i mangfoldige år spilt en dominerende rolle i vår kultur. Dette ønsker forfatteren å rette et kritisk søkelys på.
Periodevis kan Lorentz Moe virke kontroversiell. I og med at han bl.a. har idehistorie som ett av fagområdene sine, bestreber han seg på å se fenomenene i historisk sammenheng.
I Sokrates sin ånd stiller han en rekke spørsmål, uten å gi inntrykk av at han sitter med fasit i hånden. Selvstendige tanker basert på livserfaring og kjærlighet til dyr og natur – preger «I Skyggen Av Korset».
En leser som vil friske opp kunnskaper om kulturhistorie og filosofi, har avgjort noe å hente. Språket er usnobbete, enkelt og inkluderende.
– Jeg legger vekt på spørsmål og bevisstgjøring. Vi bør alle være forpliktet til å stille spørsmål ved dette med religion, som vi er født inn i og som er en del av den norske kulturen. Vi kan ikke ta dette som en selvfølge, men stille kritiske spørsmål, uten at man har svar eller fasitsvar på alt. Jeg håper leseren blir mer bevisst og kritisk og ikke tar alt som en selvfølge og går bevisstløs gjennom livet, forteller Moe.
Om forfatteren:
Lorentz Moe: Født i Bærum i 1948. Vokste opp på Høvik. Cand.mag. /adjunkt fra Oslo Universitet. Fagkrets: Engelsk, allmenn litteraturkunnskap, idehistorie. Mellomfag i alle tre fag. Pedagogisk seminar. Mangeårig lærer på ungdomsskolenivå og i videregående skole. Også for voksne elever, både norske, innvandrere, flyktninger. Undervist i fengsel.
Frilanser og vikar i NRK Hedmark. Radio Kongsvinger og musikkprogram utgjør en viktig hobby. Tilknyttet lokalavisen Glåmdalen som fast spaltist. Har gitt ut fire bøker, bl.a. om skiløperen Einar Østby og om småfuglene i nærnaturen, på eget forlag, Karenus Moe.
Forfatteren av «I Skyggen Av Korset» betrakter seg selv som «fritenker». For mer enn femti år siden meldte han seg ut av «Den norske kirke». Har reist mye og besøkt alle verdensdeler. Ikke minst turer alene til Asia har gitt grobunn for refleksjon.
Buddhisme og hinduisme, som begge er eldre enn kristendommen, drøftes i denne boken. Kirkemøtet i Nikea i år 325, middelalderens verdensbilder, islam, kristendommens kjærlighetsbudskap, nattverd, nazisme og norsk helvetesdebatt er temaer / problemstillinger som bringes til overflaten av en ikke-teolog, som tillater seg å spørre (i Sokrates sin ånd) mer enn han føler seg kompetent til å besvare.
Kontakt og informasjon om andre utgivelser: www.karenus.no
Tidligere utgivelser:
Med Lorentz I Grenseland, 2012
Fra Høibygrenda Til Squaw Valley, 2013
Barbeint Med Bob Og Brian, 2017
Småfuglene I Nærnaturen, 2018
Bilder:
1. Moe med boka rett fra trykk.
2. Forfatteren slapp til på prekestolen i Eidskog Kirke i 2017. Det falt tilfeldigvis sammen med 500-årsjubileet for Martin Luthers reformasjon. Som illustrert ved bildet på baksiden. Moe benyttet, freidig nok, anledningen til å overlevere sokneprest Bettina Eckbo en rekke forslag til hvordan kirken bør vurdere å prioritere annerledes. Det betyr en oppvurdering av Jesu rolle som formidler av kjærlighet, omsorg og ansvar, både for mennesker og dyr. For Lorentz Moe har naturen guddommelige eller panteistiske kvaliteter. Dessuten foretrekker han undring omkring «livsmysteriet» fremfor teologiske «sannheter».

Lesen Auszug

Leseutdrag
«Hvorfor lærte vi ikke å forstå Jesu budskap også ut fra Augustus og Pilatus? Politikken i det gigantiske romerske imperiet var ikke enkel å håndtere for de to! I dag er jeg fortsatt forbannet på hvor mye tid og glede som ble punktert av utallige, ubegripelige gjentakelser i de ørkesløse timene vi kalte bibelhistorie. Hva skal vi mene om den absurde salmepuggingen? For min del hadde den vært like utbytterik om den hadde foregått på hebraisk eller latin.
Tiden kunne ha vært benyttet til så mye annet, for eksempel: Naturopplevelser i vårmånedene, studier av reirbyggende trekkfugler, nærkontakt med hestehov, blåveis og sommerfugler. Eller besøk hos en birøkter som hadde forklart mysteriene i kuben. Alt lå til rette i de frodige villahager og i den idylliske, uberørte løvskogen tett opp mot skolegården. Kunne ikke læreren, i det minste, ha åpnet døren til naturromantikeren Herman Wildenvey sitt lyriske univers og hans beskrivelse av heggens blomstring? Wildenvey er med rette blitt tildelt tittelen Vårens og forelskelsens dikter. Jeg tillater meg å sitere fra diktet Våren der hjemme:»
«Jeg vet det lider
mot heggetider,
Mot vårvidundre og vår der hjemme
Det sikre merke
Er måltrosttoner og stær og lerke
som alt er fremme.»
*
«Platon var Sokrates sin elev. Platon fokuserte på dialog som betingelse for å oppnå høyere bevissthet og åndelighet. I norsk pietistisk tradisjon og i vår omgangsform generelt, har ikke dialogen eller samtalen høy status. Gjennom århundrene har mutthet og melankoli vært dyder som fortsatt gjelder. Av den grunn har jeg på det sosiale plan hyppig vært et irriterende innslag med mine mange spørsmål, både på det overflatiske høflighets- eller fraseplan og når jeg har gjort framstøt av amatørteologisk karakter. Stiller du spørsmål og ikke tar alt for gitt, blir du tolket som slitsom uten folkeskikk. Positiv nysgjerrighet er noe som underkues i mange miljøer. For ikke å snakke om de evige, religiøse sannheter. Vi oppdras til rasjonelle, ja, nærmest snusfornuftige borgere. Likevel forventes det at vi ikke setter spørsmålstegn ved begreper som godt og ondt, Himmel og Helvete eller hvordan Jesus via Den hellige ånd påtok seg rollen både som Gud og menneske.»

Bilder aus dem Buch

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „I skyggen av korset“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

0