Kaufen Sie Bücher direkt beim Autor

VERKET – Fra seil til presse

kr 250

Boktype:
Kategori:
ISBN:
978-82-303-3379-2
Språk:
Norsk bokmål
Forlag:
Piren Forlag
Utgitt:

Beskrivelse av boka

Jorenholmen, Fiskepiren og Verksgata var et sentralt område allerede før Forstaden ble innlemmet i Stavanger i 1848. Sildeindustri, hermetikkindustri, smørproduksjon og trelasthandel ble etter hvert viktige satsingsområder. I kjølvannet fulgte alle underleverandørene, håndverkerne og kremmerne.

Boken gir et innblikk i hvordan forholdene var på Verket fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Inneholder både gamle sort/hvitt-bilder og nyere fargebilder.

Lesen Auszug

Tidligere lå Verket utenfor bygrensen og tilhørte Forstaden som lå under Hetlands prestegård. Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Det var under tvil at Forstaden ble innlemmet i byen. Man mente at området var befolket av ubemidlede mennesker som ville falle byen til byrde.


Stavangers bydannelse startet med bebyggelsen langs Vågen og innerst ved Domkirken. Frem til 1800-tallet grodde byen sakte og uorganisert. Tradisjonelt regnet man området innenfor Skolebekken, Breiavatnet og langs Løkkeveien ned til Vågen og ut til Sandvigå som byen. Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Med virkning fra 1. januar 1849 ble forstedene Konventgrunnene, Pedersgjerdet, Blåsenborg, Verket, Rosenkildehagen, Bergeland, Kannik og en mindre del av Bispeladegård overført fra Hetland kommune.

Disse ordene ble nedskrevet i forbindelse med byutvidelsen i 1848;
Værksgaden var nok saa primitiv og fortjente neppe Navn af Gade. Langs Sjøhusrækken indover til Cederberghs Reberbane var Terrænet ovenfor den ujevne Vei berglændt og fordetmeste ubebygget; kun et og andet lidet uskyldigt Hus saaes hist og her, hvis Eiere havde extraordinære Navne som «Jens paa Dammen», «Eivind ved Steinen» o.s.v. Reberbanens Hus var ganske kort; thi man spandt Tougene paa det nærmeste under aaben Himmel.

Bilder aus dem Buch

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „VERKET – Fra seil til presse“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

0