Crowdfunding for BoldBooks

BoldBooks har prøvd crowdfunding. Det var i desember 2016 at vi hadde en crowdfundingkampanje – se kampanjen på funde.no.

Crowdfunding kalles folkefinansiering på norsk. Det går ut på å samle inn penger til et prosjekt, mot at giverne kan velge seg en belønning som takk for bidraget.

BoldBooks har prøvd crowdfunding

Vi hadde lagt opp til mange belønninger i ulike prisklasser. Man kunne velge mellom alt fra et bokmerke til 99 kroner til et eget forfatterevent for 15 000 kroner. Andre belønninger var blant annet webinar, middag med gründerne og markedsføringstiltak.

Dessverre kom vi ikke helt i mål med kampanjen. Vi klarte 75 prosent av målet vi hadde satt oss, og fikk over 100 personer som støttet oss.

Positive medieoppslag

Det førte til masse oppmerksomhet og flere potensielle kunder. Vi fikk også flere medieoppslag:

Den gode nyheten er at i januar fikk vi et økonomisk tilskudd likevel. Innovasjon Norge ga oss 100 000 kroner i etableringsstipend fase 1 – markedsavklaringsmidler!