Oversetter

Ønsker du internasjonal publisering? Få boka oversatt til engelsk og andre språk. Eller få en fremmedspråkelig bok oversatt til norsk.

En oversetter bør alltid oversette til sitt eget morsmål, og må forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I tillegg til å være dyktig i språk og ha god formidlingsevne, må en oversetter ha kjennskap til fagområdet boka handler om.