Forslag til ny innkjøpsordning – mer moderne, fleksibel og demokratisk

Trine Skei Grande på workshop for kunstnermeldingen
Kulturminister Trine Skei Grande på innspillsverksted for litteraturfeltet til kulturmeldingen. Stavanger 5. februar 2019. Foto: Kristin Over-Rein

BoldBooks ble invitert av Kunnskapsdepartementet til å gi innspill om forfatterøkonomi. Her er vårt alternative forslag til ordningen med statlig innkjøp av bøker til bibliotekene.

Tidligere i år ble BoldBooks invitert som en av 20 på litteraturfeltet til å gi innspill til den kommende kunstnermeldingen. Etter tilbakemelding fra flere uavhengige forfattere og småforlag som føler seg diskriminert fra innkjøpsordningen, har vi lagt fram et forslag som snur opp-ned på dagens ordning.

Her er mailen som ble sendt kulturminister Trine Skei Grande og Kulturdepartementet 12. februar 2019:

From: Kristin Over-Rein <kristin@boldbooks.no>
Date: tir. 12. feb. 2019 kl. 11:45
Subject: Innkjøpsordningen, resultat fra spørreundersøkelse og endringsforslag

Til kulturminister Trine Skei Grande,
kopi til seniorrådgiver Bengta Ryste og postmottak

Forslag oversendes som avtalt i Stavanger

Takk for at BoldBooks ble invitert til innspillsverksted for kunstnermeldingen på litteraturfeltet. Under gruppearbeid la Kristin Over-Rein fram et nytt forslag til innkjøpsordning, og ble oppfordret av ansatt i KUD om å sende det inn.

Vårt forslag til ny innkjøpsordning for bibliotekene er et direkte svar på Venstres litteraturpolitiske mål:

«(…) sikrer likebehandling av små og store aktører på bokmarkedet og demmer opp mot eierkonsentrasjon i forlegger-, distribusjons- og bokhandlerleddene i bransjen.»

Talerør for småforlag og uavhengige forfattere

BoldBooks AS har ingen økonomiske interesser av å endre innkjøpsordningen. Men siden småforlag og uavhengige forfattere er uorganiserte, er det ingen andre som snakker deres sak. Derfor jobber vi også idealistisk, og som et talerør for denne målgruppen.

For å underbygge egne synspunkter har vi gjennomført en spørreundersøkelse, først og fremst i eget nettverk, men også spredt som en Facebook-annonse rettet mot målgruppa. Vi fikk inn 92 svar.

Små forleggere diskvalifiseres og har mistillit til ordningen

Det viser seg dessverre at mange småutgivere ikke melder bøker på innkjøpsordningen fordi de synes det er for dyrt, eller ikke har tro på å bli innkjøpt. Det hersker en mistillit til dagens system, og en mistanke om at ordningen er til for de store forlagene.

Et demokratisk forslag

Vedlagt følger vårt forslag. Det er en mer moderne, fleksibel og demokratisk ordning, som overlater vurderingen til bibliotekene selv. Det vil fjerne mistanken om eventuelle bindinger mellom vurderingsutvalg og forlag.

Vedlagt følger også resultatene av spørreundersøkelsen, pluss en oversikt over vedtak på den ordningen vi har sett nærmere på, som er innkjøp av skjønnlitteratur for voksne.

 

Vennlig hilsen
Kristin Over-Rein
Gründer og daglig leder
BoldBooks AS

 

Vedlegg:

 

OPPDATERING: Kulturrådet har nå fjernet avgiften på kr 10 000 for å melde på skjønnlitteratur til innkjøpsordningen. Les mer om det i Klassekampen 15. mars 2019: Kulturrådet gjør porten vid

2 Kommentare

  1. Det er leit at innkjøpsordningen kun nevner skjønnlitteratur. Hva med sakprosa? Mange fagbøker har av ulike grunner en høy utsalgspris. Dette kan skyldes research, omfang, 4-fargerstrykk eller små opplag.
    Samtidig er det oftest folk under utdanning som søker gratis tilgang for dette hos bibliotekene.
    Det synd at denne kategorien skal bli utelatt i innkjøpsordningen.

Kommentare sind geschlossen.