Uavhengige forfattere får markedsføringsstøtte fra Kulturrådet

Gründer Kristin Over-Rein på scenen, Foto: Heidi Lavik Johansen, Studio Alma

Gründerselskapet BoldBooks AS har fått 300 000 kroner fra Kulturrådet gjennom støtteordningen Kreativ næring. Prosjektet «Digital markedsføring av bøker» skal komme uavhengige forfattere til gode.

Kulturrådets støtteordning Kreativ næring er ny av året, og en del av regjeringens satsning på kulturell og kreativ næring.

Formålet med ordningen er å styrke strukturene og støtteapparatet rundt kunstnerne, og bidra til at de skal få et større betalende publikum, gjennom for eksempel økt distribusjon, markedsføring eller formidling.

Gründer og daglig leder av BoldBooks AS, Kristin Over-Rein
Gründer og daglig leder av BoldBooks AS, Kristin Over-Rein, er strålende fornøyd med tildelingen fra Kulturrådet. Foto: Heidi Lavik Johansen, Studio Alma

Prosjekt for digital markedsføring av bøker

– Dette er jo midt i hjertet av hva BoldBooks driver med, nemlig å hjelpe forfatterne til å få økt inntjening på det de har skapt, sier gründer og daglig leder Kristin Over-Rein.

Det var derfor ikke noen tvil om at BoldBooks AS skulle søke om tilskudd, men hvilket prosjekt skulle de sette opp?

– En av de største utfordringene til forfattere er markedsføring. Det gjelder ikke bare uavhengige forfattere, men også forlagsforfattere, som i stor grad må markedsføre sine egne bøker. BoldBooks har god kompetanse på digital markedsføring, og vet at det er en rimelig og effektiv metode for å nå ut til nye lesere, dersom man gjør det riktig. Derfor søkte vi Kulturrådet om midler til et prosjekt innen digital markedsføring av bøker, sier Over-Rein.

Mange søkere til Kreativ næring

23. november 2017 ble tildelingslisten offentliggjort. Kulturrådet skriver i sin pressemelding at hele kulturfeltet tenker nytt og innovativt. Kulturrådsdirektør Kristin Danielsen sier: «Ved å bruke teknologi kan kunstneren selv drive næring og komme tettere på sitt publikum.»

Tilskuddsordningen for Kreativ næring fikk 237 søknader, hvorav 62 fikk tilsagn. Innen næringsutvikling på litteraturfeltet var det 16 søkere, hvorav 4 fikk tilskudd:

Tilskudd til kreativ næring - næringsutvikling - litteratur

– 300 000 kroner er mye penger for BoldBooks som oppstartselskap, sier gründer og daglig leder Kristin Over-Rein. – Tilskuddet betyr at vi får realisert flere av våre planer om å løfte dyktige og uavhengige forfattere fram i lyset.

Interesserte forfattere bes melde seg

Prosjektperioden vil bli brukt til å integrere mekanismer for markedsføring av bøker som en del av plattformen boldbooks.no.

– Som alltid vil vi jobbe tett med forfatterne, slik at vi utvikler en løsning brukerne vil ha, sier Over-Rein. – Et utvalg forfattere vil derfor bli invitert med i prosjektet.

Prosjektet starter opp på nyåret 2018, og gründeren oppfordrer allerede nå uavhengige forfattere til å melde sin interesse for å delta i prosjektet.

– Er dette noe for deg, kan du fylle ut søknadsskjemaet [NB: lenken er fjernet da søknadsfristen er over] for å bli vurdert som prosjektdeltaker. Blir du plukket ut vil du få din bok markedsført gratis. Det eneste vi krever er at du er villig til å sette av litt tid til å jobbe fram løsningen sammen med oss, sier Over-Rein.

Oppdatert: Forfatterne er nå valgt ut og prosjektet er nå i gang: Disse forfatterne vil tenke nytt om markedsføring

Ingressbildet er tatt på Rømskog Spa & Resort i forbindelse med konferansen Gründerkvinner rocker. Foto: Heidi Lavik Johansen, Studio Alma.

Ein Kommentar

Kommentare sind geschlossen.