E-bokrevolusjonen har ikke stoppet opp

Går oppover trapp. Bilde fra Unsplash, hentet via Pexels, CC0 lisens

Tvert imot øker e-boksalget i Norge år for år. De offisielle tallene fra USA tar ikke med indieforfatterne, som nå selger like mange e-bøker som de fem største forlagene til sammen.

Portrettbilde Kristin Over-Rein, gründer av BoldBooks, digitalisering av bokbransjen
Kristin Over-Rein
Gründer av BoldBooks, Foto: Marit Reisjaa Karlsen

Vidar Kvalshaug sier i innlegget E-bokrevolusjonen som stoppet opp at “bransjestatistikken for 2016 viser at også norske e-bøker har stagnert.”

Forleggerforeningens bransjestatistikk for 2016 ble lansert nå i juni. I følge denne kurven synes jeg å se en fortsatt stigende tendens, om enn ikke like bratt som i de første årene. En stagnasjon synes jeg derimot ikke man kan kalle det.

E-bokrevolusjonen har ikke stoppet opp. Diagram e-bøker nettoomsetning 2010-2016.
Figur hentet fra Forleggerforeningens bransjestatistikk for 2016.

Kvalshaug skriver videre: “Hvis man holder skolebøker unna, omsetter e-bøker for kun 34 millioner kroner av bokmarkedet og utgjør kun noen få prosent av totalen.”

Ikke sammenlign med bøker som ikke finnes digitalt

Det blir jo litt urettferdig å sammenligne omsetning av e-bøker direkte med papirbøker. For det første er jo e-bøkene billigere, og bidrar forholdsvis mindre til omsetningen i kroner. For det andre går Kvalshaug i den fella som bokbransjen stadig legger opp til, å ta med alle mulige papirbøker i sammenligningen med e-bøker.

Kvalshaug kan ikke bare holde skolebøker unna, men også alle andre typer bøker som norske forlag ikke lager e-bøker av, som ulike fagbøker med komplisert layout, barnebøker, coffee table books, etc.

E-bøker utgjør over 10 % av skjønnlitteratur

Det blir mer riktig å sammenligne antall solgte enheter. La oss se nærmere på de bokgruppene skjønnlitteratur for voksne, som er de det oftest lages e-bøker av. Da blir andelen e-bøker 10,8 % for norsk skjønnlitteratur og 11,2 % for oversatt skjønnlitteratur. En del mer enn hva bransjen liker å gi inntrykk av.

En ting som kompliserer bildet ekstra, er at det som kalles bransjestatistikk egentlig er en foreningsstatistikk. Tallene dekker stort sett Forleggerforeningens medlemsforlag. Ifølge rapporten er det kun 37 forlag som har rapportert inn tall for e-bokomsetning. Og så vet vi jo at det finnes flere hundre forlag i Norge.

Antall solgte e-bøker i Norge økte med 36 % i 2016

De aller fleste forlagene benytter seg av Bokbasens digitale distribusjonssentral. Her lagres norske e-bøker og distribueres ut via nettbokhandlene.  Ifølge Bokbasen økte antall solgte e-bøker i 2016 med 36 % fra året før.

E-bokrevolusjonen har ikke stoppet opp. Diagram fra Bokbasen viser at e-boksalget har økt hvert år 2012-2016
Figur hentet fra Bokbasens artikkel om e-bokåret 2016.

Av kurvene kan man se at e-boksalget i Norge har økt hvert eneste år siden man startet å tilby norske e-bøker i 2012. Tallene fra Bokbasen inneholder også e-bøker fra indieforfattere og småforlag, som ikke er medlemmer i Forleggerforeningen.

Fargeleggingsbøker bidro til salgstall for papirbøker

Så til de internasjonale tallene. Media har lenge stolt på tallene fra bransjeforeninger, men bokbransjen er endret. Tallene representerer en mye mindre andel av bransjen enn det de gjorde før.

Mye av økningen i papirboksalget i 2015 og deler av 2016 viste seg faktisk å komme fra trenden med fargeleggingsbøker. Økningen i 2016 forklares med at yngre generasjoner foretrekker papirbøker framfor e-bøker. Les mer om undersøkelsen fra Nielsen BookScan i The Guardian.

Det som mangler i dette bildet, er alle bøkene som er utgitt uten ISBN. Det gjelder mange av indieforfatterbøkene på Amazon.

Papirboksalget dalte i kjedebutikker, men økte på Amazon

Amazon selv offentliggjør ingen tall. Det gjør derimot nettstedet Author Earnings, som henter ut data fra Amazon og analyserer dem. Den anonyme “Data Guy” var keynote speaker på Digital Book World 2017 om Print vs Digital.

Salget av tradisjonelt publiserte papirbøker i USA økte med 3,3 prosent i 2016. Det er litt oppsiktsvekkende at det er takket være den amerikanske bokbransjens konkurrent Amazon at papirboksalget økte. I fysiske kjedebokhandler gikk salget nemlig ned.

I 2015 økte “Big Five” (de fem største amerikanske forlagene) e-bokprisene sine på Amazon, for å få kundene til å velge papirbøker i stedet. Da svarte Amazon med å øke rabatten på papirbøker fra alle andre forlag og utgivere. Resultatet var at papirboksalget økte i begge leire. DETTE er forklaringen på at det ble solgt mange papirbøker i 2015/2016. I andre halvår av 2016 normaliserte Amazon rabatten tilbake til 2014-nivå. Og allerede nå ser man et avtagende papirboksalg i den amerikanske bokbransjen.

Dette er den virkelige grunnen til økningen i papirboksalget i 2015-206
Illustrasjon hentet fra Author Reading presentasjon for Digital Book World 2017.

E-boksalget har økt, årsaken er indieforfattere

Men tilbake til e-bøker. Når den amerikanske forleggerforeningen sier at e-boksalget har gått ned, er det salget fra tradisjonelle forleggere de snakker om. På Amazon totalt har e-boksalget økt, og årsaken er indieforfatterbevegelsen.

E-boksalget på Amazon økte med 4 % fra 2015 til 2016
Illustrasjon hentet fra Author Reading presentasjon for Digital Book World 2017.

E-bøker fra indieforfattere har en like stor markedsandel som de fem største forlagene til sammen. Men indieforfattere blir ikke med i den offisielle statistikken, blant annet fordi de mangler ISBN. Boknummer eller ikke, her kan man tydelig se en bokbransje i endring.

Markedsandeler e-boksalg Amazon, Big Five, indieforfattere
Illustrasjon hentet fra Author Reading presentasjon for Digital Book World 2017.

Så, neste gang du hører noen si at papirboksalget har økt eller e-boksalget har stagnert eller gått ned: Tenk etter hvilke forlag som er representert i undersøkelsen. Og tenk over hva som ligger bak en eventuell endring. Det er ikke sikkert statistikken viser hele bildet.

Vurderer du å bli indieforfatter selv? På boldbooks.no finner du alle tjenester du trenger for å gi ut både e-bøker og papirbøker, uten å gå gjennom et forlag. 

 

 

 

 

En kommentar

  1. Denne artikkelen har igjen blitt høyaktuell etter bok365 sin artikkel nylig, som igjen påstår at e-boksalget er på vei ned. Dette i følge statistikk fra aktører som er mest opptatt av å beskytte eksisterende salgs- og distribusjonskanaler, og som derfor (nok en gang) presenterer tendensiøs statistikk basert på et (bevisst?) skjevt utvalg som “bransjestatistikken”. Kanskje et tråd å ta opp igjen, nå som bok365 har gjort seg til mikrofonstativ for aktører som tviholder på at “ordentlige bøker” lages døde trær?

Comments are closed.