Korrektur

Helt til slutt i det redaksjonelle arbeidet kommer korrekturen. En korrekturleser er detaljorientert og ser på tegnsetting og rene skrivefeil.