KOMMER!

Vi jobber med å få på plass en lagrings- og distribusjonsløsning for papirbøker.

Inntil videre må du selv pakke og sende ut bøkene til kundene etterhvert som bestillingene kommer inn i bokhandelen. Vi videresender ordrene til deg.