Oversetter

Ønsker du internasjonal publisering? Få boka oversatt til engelsk og nå langt utover Norges landegrenser.

En oversetter bør alltid oversette til sitt eget morsmål, og må forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I tillegg til å være dyktig i språk og ha god formidlingsevne, må en oversetter ha kjennskap til fagområdet boka handler om.