Språkvask og korrektur

Etter at boka er ferdig redigert er tiden inne for å forbedre språket.

En språkvasker tar for seg formuleringene på setningsnivå, og ser på konsekvent språk, god flyt og riktig grammatikk. Helt til slutt i det redaksjonelle arbeidet kommer korrekturen. En korrekturleser er enda mer detaljorientert og ser på tegnsetting og rene skrivefeil.

Ikke la en god bok skjemmes av dårlig språk, finpuss teksten før publisering.