Språkvask

Etter at boka er ferdig hos redaktøren er tiden inne for å forbedre språket. En språkvasker tar for seg formuleringene på setningsnivå, og ser på konsekvent språk, god flyt og riktig grammatikk.