Du som forfatter kan søke om pengetilskudd til din bokutgivelse fra mange ulike støtteordninger. Du kan for eksempel søke om stipend til å skrive, reise eller produsere boka.

Staten har flere tilskuddsordninger for litteratur, og den største er den såkalte «innkjøpsordningen» hvor Kulturrådet kjøper inn bøker til alle landets biblioteker.

Forfatterorganisasjonene har stipend- og støtteordninger (finansiert gjennom bl.a. bibliotekvederlag fra staten). Det er ikke alltid krav til medlemskap i de ulike foreningene, men du må som regel ha utgitt minst en bok fra før.

Noen utvalgte støtteordninger for litteratur

Budsjett for bokutgivelse

Bruk gjerne vår pakkekalkulator for å finne ut hva det koster å gi ut din bok. Tallene kan du bruke i budsjettet du legger ved søknaden.

Finn riktige støtteordninger for deg som forfatter

Du kan bestille bistand fra BoldBooks til å skreddersy din egen søknadskalender tilpasset din bokutgivelse.

Rådgivning

Linda Cecilie er utdannet Cand. Philol. i kultur og deler av studietiden finansierte hun i form av stipend eller legater. Siden har hun vært med på å skaffe mange millioner av kroner til andres eller egne kunst/kulturprosjekter gjennom årenes løp.  Hun har revet kulturbyrå i 18 år, og forretningsideen er å «finne penger til kunst/kultur».

1-1 veiledning

Opp til 60 minutters møte med rådgiver Linda Cecilie Furulund for veiledning på din søknad.

1-1 veiledningen inkluderer:

Forberedelse på din innsendte søknadstekst/søknadsutdrag.

Oppsummerende dokument fra møtet med konkrete tips til forbedringer, søknadskalender og huskeliste til bruk for ditt videre søknadsarbeid.

PRIS: 1.750,- eks mva.

Søknadspakke A: Søknadskalender

Vi tar en gjennomgang blant mange 1000 ulike søkerinstanser, (dette kan for eksempel være regionale, nasjonale, internasjonale, temabaserte etc. stipendmuligheter, prosjekttilskudd, artist in residens, vederlag m.m.) og bygger opp din helt egen søknadskalender. Kalenderen gir en god oversikt og er tilpasset for deg og ditt bokprosjekt slik at du lett kan finne frem, planlegge dine neste søknader og gå rett på å søke.

  • Din personlige søknadskalender
  • 1 times veiledning i bruk av kalenderen
  • 1 times brief i forkant av oppdraget

Pris kr 4000

Søknadspakke B: Søknadskalender + strategi

Du får søknadskalender (som over) og i tillegg din helt egen søknadsstrategi. Målet er at du skal få innvilget søknader og finne frem til dine beste inntektsmuligheter/inntektsmix som gir deg/ditt bokprosjekt bærekraft over tid. I et slikt søknadsstrategiarbeid ligger det blant annet å finne søkerkonsept, søkersamarbeid, oppsett av budsjett og finansieringsplan. Søknadsstrategien settes opp slik at den enkelt viser deg vei videre og gir svar på hvordan du bør innrette dine søknader i det videre.

  • Din egen søknadsstrategi
  • Din personlige søknadskalender
  • 1 times veiledning i bruk av kalenderen
  • 1 times brief i forkant av oppdraget

Pris kr 6000

Bestill din søknadspakke i god tid før utgivelsen på post@boldbooks.no

Send en forespørsel på støtteordninger for forfattere

*
*