Forlagene er ikke opptatt av innovasjon, hevder forsker

Innlegg i DN om bokbransjen, digitalisering og innovasjon av forsker Karin Ibenholt 26.2.2018

Bokbransjen står overfor en disruptiv teknologi, men det kan stilles spørsmål ved om den er tilstrekkelig forberedt på kommende radikale endringer. Dette skriver forsker Karin Ibenholt i Dagens Næringsliv 26. februar 2018.

I innlegget skriver Ibenholt at digitalisering gjør inngangskostnadene lavere for små forlag og enkeltaktører. Digitaliseringen utfordrer forlagsmodellene.

Forlagene er ikke opptatt av innovasjon, hevder forsker Karin Ibenholt i Dagens Næringsliv
Innlegg i Dagens Næringsliv 26.2.2018. (Klikk for stort bilde)

Små aktører med nye løsninger

Det blir flere forfattere som er uavhengige av et forlag. Indieforfattere er en variant av såkalt disintermediasjon, når ny teknologi medfører at mellommenn i verdikjeden ikke lenger har noen funksjon.

Små aktører er flinkere til å finne samarbeidspartnere utenfor bokbransjen (ref. Horst/Stordalen-saken).

Forskeren trekker fram BoldBooks som en ny aktør med tjenester til uavhengige forfattere: “BoldBooks har, som en av svært få aktører i bokbransjen, klart å få støtte til etablering og utvikling fra Innovasjon Norge og Kreativt Norge”.

Digitaliserer for å effektivisere?

Karin Ibenholt avslutter: “Med den pågående digitaliseringen ville en tro at forlagene var svært opptatt av innovasjon. Vår undersøkelse gir imidlertid ikke inntrykk av at det er tilfelle.” Hun reflekterer over om dette er fordi forlagene ikke synes digitalisering er utfordrende. Eller om de ser på digitalisering som effektivisering framfor en nødvendighet for å sikre overlevelse.

Les også: Forskningsrapport indikerer trøbbel for forlagsbransjen

Les også: Forfatternes inntekter ved digitalisering av bokbransjen