Du må logge inn for å opprette emner og besvare eksisterende forum-tråder.

Finnes det ferdige maler for en bok?

En mal med side-form, marger, overskrifter og kapittel inndeling som følger innholdsfortegnelsen?

Hvem vet noe om dette?

 

Som forfatter skal du ikke trenge å tenke på slikt. Dette er en jobb som utføres i ombrekkingen, hvor layouten for de trykkeklare filene settes opp.

Ombrekkeren vil helst ha en så ren tekst som mulig, hvor overskriftene er markert med egne stiler, men ellers uten noe fancy formatering.

Det er bare unødvendig jobb for forfatteren å bruke tid på å justere marger etc. Med mindre man har tenkt å utføre ombrekkingen selv. Men i så fall kan man svarene på det du spør om i utgangspunktet.