Gøy å lære spansk med annerledes språkbøker

Spansklærer, poet og kunstner Joaquín Giménez Name med språkelev og forfatter Gunvor Slaatto i planleggingsfasen av bokprosjektet.
Spansklærer, poet og tegner Joaquín Giménez Name med språkelev og forfatter Gunvor Slaatto i planleggingsfasen av bokprosjektet.

I møte med spansklæreren Joaquín opplevde pensjonisten Gunvor at det ble gøy å lære spansk. Det ga ideen til en ny måte å formidle språkopplæring på. I sommer ga hun ut to bøker parallelt, under tittelen Un viaje al español (En reise til det spanske språket).

Møte med språklæreren

Hvor kommer din interesse for det spanske språket fra?

– Språk er interessant som en viktig nøkkel til gjensidig forståelse, tillit og fred. Da jeg skaffet meg «hytte» i Estepona, var veien til spansk nærmest selvfølgelig, også fordi jeg ønsker å oppleve tilhørighet og delta.  

Hvordan har du selv lært deg spansk?

– På litt forskjellige måter, for eksempel ved å være nysgjerrig og lyttende. Men fart i læringen ble det først da jeg traff språklæreren Joaquín som ville hjelpe meg med en læringsprosess slik JEG ønsket den.   

Hvordan oppstod ideen til å gi ut egne spanskopplæringsbøker?

– Den kom allerede etter første undervisningstime. Skriving har vært nærmest en livsstil som yrkesaktiv. Da jeg pensjonerte meg, trodde jeg denne kreativiteten kom til å stilne. Men så, med en historie jeg umiddelbart så jeg ønsket å fortelle, og med et ‘ja’ fra min lærer om å være med på det, dermed vipps, var det bare å gå løpet. Dessuten lærer jeg aller best ved å lese og skrive, så dette ble perfekt.  

Språk, poesi og tegninger gjør det gøy å lære spansk

Hvem passer disse bøkene for, hvem er målgruppa?

– Primært tenkte vi nordmenn/skandinaver i en lignende situasjon som meg; spaniafarere som gjerne vil lære spansk, men ikke liker de tradisjonelle måtene å gjøre det på, nemlig via diverse kurstilbud. Etter hvert som vi har fått respons på bøkene, også fra spanjoler, ser jeg de kan være aktuelle for nærmest hvem som helst, ikke minst fordi både fortellingene og poesien har norsk og spansk side om side, samtidig som noe grammatikk smyges inn. Med sin vakre utforming, inkludert bilder og tegninger, framtrer bøkene like mye som kunstbøker som språkbøker og egner seg veldig bra som gaver også.

I Un viaje al español presenteres spanske og norske tekster side om side, krydret med tegninger, bilder og dikt.

Hvordan har du og din spansklærer samarbeidet om innholdet i boka?

– Samarbeidet er tredelt: Første fase med de 10 undervisningstimene over to måneder, utgjør fundamentet og er beskrevet og VIST, i bokstavelig forstand, i den første boka, Historias Cortas. Her er vi tett på hverandre, samtidig. Andre fase relateres til fascinasjonen min for Joaquíns poesi der jeg i hovedsak tyr til selvstudier, blant annet knyttet til oversettelser. Den tredje fasen omfatter alt som inngår i både å utvikle innholdet i begge bøkene og viktigst, sluttføre. Jeg var i Spania i flere perioder og Joaquín besøkte også meg i Norge underveis. Til sammen brukte vi akkurat ett år med lansering på Litteraturhuset 24. mai 2018, en merkedag da det på dagen var ett år etter det første møtet.

Uaktuelt å gå til forlag

Hvorfor valgte du å gi ut bøkene på egen hånd?

– Noe annet var ikke aktuelt, da innholdet er så knytta til den løpende læringsprosessen, så integrert i den, at ordtaket om ‘veien blir til mens vi går den’ ble virkeliggjort. Det ville vært helt urealistisk å trekke med noen form for utenforstående inn i dette. Det ville også vært uinteressant å måtte vente på at en eller annen instans skulle vurdere og ta stilling til prosjektet i etterkant, for så å satse eller ikke satse. Nei, ellers takk!

Kunne du noe om bokutgivelse fra før?

– Ja da, MYE. Flere tidligere bokutgivelser og lærehefter har gitt en solid ballast, men alltid med forlag/institusjoner som formelt ansvarlige.

Gunvor Slaatto solgte Un viaje al español på Jessheimdagene.
Gunvor Slaatto solgte Un viaje al español på Jessheimdagene.

Hvordan opplevde du det å skulle være din egen forlegger med alt hva det innebærer?

– Tja, mye jobb da, men det hører jo med. Systematikk og struktur er noe jeg er ganske god på. Allerede hadde jeg mitt firma Slaatto læringstenester fra 90-tallet å knytte formaliteter til, så det gjorde det jo litt enklere enn å begynne helt fra skratch. Og så var det nyttig å være med på ett av BoldBooks tretimers introduksjonstilbud i starten, nærmest som en kickoff.  

Tidløse bøker har det ikke travelt

Hvordan markedsfører du bøkene?

– Her går vi langsomt for å se det hele litt an. Bøkene er tidløse og jeg har det ikke travelt. Faktisk kommer salg litt ned på prioriteringslista, sjøl om jeg gjerne skulle få dekka både utgiftene og helst få litt overskudd, ikke minst for medforfatterens del. Jeg har jo pensjonen…

Først tenkte vi mest på å oppsøke Solkystens mange og varierte grupperinger; golfklubber, norske/skandinaviske sammenslutninger og andre typer grupper. Dette kommer vi til å gjøre utover senhøsten.

Imidlertid har et mulig marked i Norge blitt satt på dagsorden. Bøkene er knyttet til Bokbasen og Biblioteksentralen. Hjemmesiden, og ikke minst Facebooksiden, er viktige formidlingskanaler for å gjøre bøkene kjent. 

Personlig har jeg mest tro på å by på seg sjøl; en personlig tilstedeværelse og presentasjon. Biblioteker er mine favoritter i så måte, og allerede nå i høst skal jeg til Kløfta bibliotek 5. september og Gol bibliotek 11. oktober. Like gjerne setter jeg meg til der folk samles, slik jeg for eksempel gjorde det på Jessheimdagene i august. Nå er det nok ikke her det store salget finner sted, men jeg venter heller ikke på DET.   

Det helt siste nye i markedsføringen, er at det kom en helt uventet «heftig» posting på Facebook fra en venn i Estepona, med så mye skryt at jeg mistet nesten pusten, ja faktisk felte noen gledestårer da jeg leste den. Den blei delt også, så «likes» flommet over oss, mest fra spanjoler men også her til lands. Dette stuntet viser at en skal ikke se bort fra at bøkene kan være interessante også for norskinteresserte spanjoler. Tida vil vise…

Gunvors råd til andre uavhengige forfattere

Har du noen råd til andre som har lyst til å gi ut bøker selv?

– Det måtte være å ha en base og et budskap en sjøl har tro på, og ta det som nærmest en ‘livsstil’. Å ha en type pasjon tror jeg på; å finne en form der en holder fokus i både «gode og onde dager». Tro på og mot til å gjøre, er vel det viktigste, tror jeg – og ja, og så utholdenhet. Å være ‘stayer’ er en dyd!

Serien Un viaje al español består av to bøker: Historias Cortas og Cuerdas. Begge bøkene kan kjøpes fra Gunvor Slattos egen forfatterside på BoldBooks.

Forside og bakside av de to bøkene i serien Un viaje al español
Un viaje al español: Bok I Historias Cortas + bok II Cuerdas