Velger du en tjeneste fra BoldBooks skal du være trygg på at det bidrar til å heve kvaliteten på bokprosjektet.

BoldBooks er godkjent partner av den internasjonale Alliance of Independent Authors, og følger deres etiske retningslinjer, Code of Standards.

Rekruttering av leverandører

BoldBooks representerer kvalitet, og søker hele tiden å finne de beste leverandørene av forfattertjenester. Vi har venteliste på å bli oppført, og vil prioritere de som har best erfaring og kompetanse.

Godkjenningsrutine før oppføring

Ingen leverandører får stå oppført på boldbooks.no uten å ha vært igjennom våre godkjenningsrutiner:

  • Aksept av brukerbetingelser
  • Gjennomgang av leverandørprofil
  • Telefonintervju
  • Innsending av arbeidsprøver og/eller gjennomføring av opptaksprøve
  • Referansesjekk

Kontinuerlig evaluering

Arbeidet som utføres av tjenesteleverandører på boldbooks.no blir evaluert, både av BoldBooks og forfatterne:

  • Kopi av leveranser sendes til BoldBooks, som vil foreta stikkprøver
  • Kunder blir bedt om å evaluere tjenesten de har fått utført, og kan også sende oss tilbakemelding på eget initiativ

I en senere versjon av plattformen vil vi lansere funksjonalitet med rating/review av tjenesteleverandører synlig på sidene.

Ønsker du å tilby dine tjenester til forfattere?

Redaksjonelle tjenester og designtjenester utføres av våre underleverandører, hvor forfatterne kan velge ønsket samarbeidspartner blant personlige profiler.

Slik gjør du for å bli oppført på tjenestetorget:

  1. Gå til registreringsskjema for leverandører, fyll ut din profil og send til godkjenning.
  2. Ved behov for dine tjenester vil BoldBooks kontakte deg for kvalitetssikring før du eventuelt får stå oppført på plattformen.

Ønsker du å samarbeide med BoldBooks om andre typer tjenester, som trykking, markedsføring, kurs, etc. ta kontakt på post@boldbooks.no.

Se oversikten over forfattertjenester.