Lars Michael Næss

Fødested: Oslo | Bosted: Nesodden
Jeg ble født i Oslo i 1947. (i Oscarsgate 52 som fortalt i boken). Livet har gitt meg svært allsidige livserfaringer. Jeg har vokst opp nær Ruseløkka skole i Oslo sentrum, med travle bygater, Slottsparken og bryggene som lekeområder fra...

Jeg ble født i Oslo i 1947. (i Oscarsgate 52 som fortalt i boken).
Livet har gitt meg svært allsidige livserfaringer. Jeg har vokst opp nær Ruseløkka skole i Oslo sentrum, med travle bygater, Slottsparken og bryggene som lekeområder fra 6-års alderen
Jeg begynte på en universitetsutdannelse og tok et grunnfag i psykologi, før jeg ble utkalt til siviltjeneste som jeg avtjente på en klinikk for narkomane. Der kom jeg i kontakt med den første bølgen av unge stoffmisbrukere fra Slottsparkenmijøet i Oslo. Dette førte til et engasjement for alternativ behandling, og en pionerinnsats for å etablere kollektiver for ungdom med rusproblemer, adferdsvansker og kriminalitet. Jeg har bodd og arbeidet i 16 år i slike kollektiver. I denne tiden fikk jeg også en betydelig praksis i gårdsdrift og husdyrhold, skogsdrift og tømmerhugst.
Senere tok jeg utdanning og arbeidet som steinerskolelærer, men måtte avbryte etter noen år på grunn av sykdom. Siste del av yrkeslivet har jeg arbeidet som arkivar i to kulturinstitusjoner.
Mange bearbeider vanskelige livserfaringer gjennom å skrive en bok. Slik var det ikke med meg. Nesten alt jeg har skrevet om, var bearbeidet lenge før jeg begynte å skrive. Alt selvbiografisk er brukt for å belyse temaene i boken. Det er personlige erfaringer som løfter fram og konkretiserer det universelt menneskelige og det åndelige i vår tid.

Hjemmeside: vitnet.no

Følg Lars Michael Næss i sosiale medier!

Utgivelser

Vitnet - Samtaler om det åndelige i vår tid (2018)

TO MENNESKER MØTES TIL SAMTALER, hovedpersonen Lasse Tornquist og den 13 år eldre Hans Emil Brochmann. Hans har kreft og vet at han har kort tid igjen å leve. Rammen for samtalene er en stor,...
Sjanger: Sakprosa Språk: Norsk bokmål Type: E-bok

Vitnet - Samtaler om det åndelige i vår tid (2018)

TO MENNESKER MØTES TIL SAMTALER, hovedpersonen Lasse Tornquist og den 13 år eldre Hans Emil Brochmann. Hans har kreft og vet at han har kort tid igjen å leve. Rammen for samtalene er en stor,...
Sjanger: Sakprosa Språk: Norsk bokmål Type: Papirbok