Ønsker du å tilby dine tjenester på BoldBooks?

Som tjenesteleverandør blir du presentert på boldbooks.no og forfattere kan avtale jobber med deg. Tilby dine tjenester som:

  • Redaktør/manuskonsulent
  • Språkvasker/korrekturleser
  • Omslagsdesigner
  • Illustratør
  • Ombrekker
  • Ombrekker