Mariann Sand

Fødested: Sandefjord | Bosted: Bogen, Stokke
Jeg driver Stall Bogen der stedets dyrehold baseres på et fundamentalt forhold mellom dyr og menneske ved hjelp av en åpen kommunikasjon, kunnskap og forståelse for dyrets egenart. Ut fra mange års erfaringer med dyr og natur, skriver jeg tekster...

Jeg driver Stall Bogen der stedets dyrehold baseres på et fundamentalt forhold mellom dyr og menneske ved hjelp av en åpen kommunikasjon, kunnskap og forståelse for dyrets egenart. Ut fra mange års erfaringer med dyr og natur, skriver jeg tekster og historier fra denne verdenen. Jeg er utdannet med en Master i faglitterær skriving, er lektor med tilleggsutdanning og jobber i videregående skole.

Følg Mariann Sand i sosiale medier!

Bøker under arbeid

Det vi har sammen

Jeg skriver om hvordan en betingelsesløs tilværelse med dyr kan gi meget verdifull informasjon om deres individuelle behov og væremåte, hvordan dyrene beriker oss mennesker og hvordan hverdagsetikk og et bevisst tankesett i livet tett...

Jeg skriver om hvordan en betingelsesløs tilværelse med dyr kan gi meget verdifull informasjon om deres individuelle behov og væremåte, hvordan dyrene beriker oss mennesker og hvordan hverdagsetikk og et bevisst tankesett i livet tett på dyr og natur kanskje kan bidra til et nødvendig økologisk og bærekraftig tankesett.
Jeg setter spørsmålstegn ved menneskets etiske og moralske posisjon og evne til samhandling med de andre vi deler planeten vår med, og omtaler vår rolle på en annen måte enn den man kanskje er vant til.

Se mindre
Sjanger: Sakprosa