Norske forlag – bli antatt som forfatter

Hvordan bli antatt på norske forlag - Haug med refuserte bøker

Årlig sendes det inn tusenvis av manus til norske forlag. Hva kan du gjøre for å bli antatt? Og hva innebærer det å undertegne en forlagskontrakt?

Innsending av manus til forlag

Når du skal sende inn manus må du sjekke om din bok passer inn forlagets profil. Se om de har utgitt bøker i din sjanger tidligere. Det er for eksempel ingen vits i å sende inn et romanmanus til et forlag som har spesialisert seg på kokebøker. Sjekk også på forlagets hjemmeside om de har noe spesielle ønsker til hvordan manuset skal settes opp, for eksempel linjeavstand, skriftstørrelse etc.

Det er et trangt nåløye å bli antatt på forlag. Forlagene har sine etablerte forfattere de må følge opp. Dersom du har et ukjent navn og ikke har gitt ut bøker før, opplever mange å måtte kontakte flere forlag uten å få noe annet enn et standard avslagsbrev. Visstnok sendes det inn 6000 manus til norske forlag fra debutanter hvert år, og bare 1-5 prosent av blir antatt. Om ditt manus blir refusert, behøver det altså ikke å bety at det er for dårlig. Det er et misforhold mellom hvor mange som ønsker å gi ut bok, og hva forlagene har kapasitet og økonomi til å utgi.

For å høyne sjansen for å bli antatt, bør du sende inn et så ferdig bearbeidet manuskript som mulig. Noen forfattere velger å koste på seg redaksjonelle tjenester før de sender inn noe til forlag. En god investering kan være å kjøpe en vurdering fra en manuskonsulent. Da får du en skriftlig tilbakemelding fra en tekstkyndig person på hvilke styrker og svakheter ditt manus har. Hva du bør beholde, og hva du må jobbe mer med. På boldbooks.no finner du ulike forfattertjenester, blant annet en oversikt over ulike redaktører og manuskonsulenter. Finn en som du føler passer for akkurat din bok.

Les også: 3 veier til å bli forfatter

Kontrakt mellom forlag og forfatter

Mange norske forlag er medlem i Forleggerforeningen. Forleggerforeningen har inngått avtaler med forfatterforeningene om normalkontrakter, avtaler som undertegnes i forkant av bokutgivelser. Medlemsforlag er forpliktet til å bruke en normalkontrakt med tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere som er medlem i disse foreningene, og som ønsker å bruke normalkontrakten. Se de ulike avtalene her:

Det er vanlig å bruke normalkontraktene også for forfattere som ikke er medlem i en forfatterforening, og mange forlag som ikke er medlem i Forleggerforeningen bruker også normalkontrakten som mal.

Les kontrakten nøye

I det øyeblikket du undertegner kontrakten, overdrar du rettighetene fra deg til forlaget. Du gir altså forlaget enerett til å utgi og selge ditt manus i enhver form. Du gir også forlaget rettigheten til å bestemme utseendet på boka og når den skal utgis. Sørg derfor for at du leser kontraktteksten godt, slik at du vet hva du underskriver på.

Spør hva slags markedsføringstiltak forlaget vil gjøre for din bok. Dette er ofte et punkt som er ganske vagt i kontraktene. Vil forlaget jobbe målrettet for å nå dine potensielle lesere? Eller vil mye av markedsføringen i praksis falle på deg som forfatter.

Det er mulig å komme med forslag til endringer i kontrakten. For eksempel avtale en høyere royalty (selv om det er uvanlig) eller avtale at du beholder e-bokrettighetene selv.

Royalty for forfatteren

Får du en kontrakt med et forlag, vil de betale alle kostnadene til redaksjonell behandling, design, produksjon og distribusjon. Forfatternes royalty (andel av boksalgsinntektene) ligger på 15 % i henhold til normalkontraktene (gjerne ned i 10 % for innbundet utgave og billigutgaver). For e-bøker er det en royalty på 28 % av bokas utsalgspris minus moms.

Det er vanlig å få et forskudd idet boka utgis, på en tredjedel av opplaget. Hvor mange bøker forlaget har planlagt å trykke som førsteopplag vil derfor avgjøre størrelsen på forskuddet. Av førsteopplaget skal forlaget skal også ha en del frieksemplarer for å sende til medier etc, disse får forfatteren ingenting for.

Når boka er utgitt vil du få utbetalt royalty en gang per år, med fratrekk for forskuddet.

Oversikt over norske forlag

De fire største forlagene i Norge er (i rekkefølge etter størrelse):

 • Cappelen Damm
 • Gyldendal
 • Aschehoug
 • Vigmostad & Bjørke

De tre første eier store deler av den norske bokbransjen, blant annet eier de hver sin bokhandlerkjede. Cappelen Damm eier Tanum, Gyldendal eier Ark, og Aschehoug eier Norli Libris. Alle eier også mindre forlag og lager-/distribusjonssentraler. Disse tre har alle lange tradisjoner i norsk bokbransje. En utfordrer er Vigmostad & Bjørke, som på kort tid har blitt Norges fjerde største forlag, blant annet gjennom stadige oppkjøp av andre selskap innen bokbransjen. Medienorge gir en oversikt over eierstrukturen hos de fire største forlagene.

Noen andre forlag er blant annet (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bazar
 • Commentum
 • Dreyer
 • Fagbokforlaget
 • Flamme
 • Fontini
 • Flux
 • Humanist
 • Kagge
 • Kolon
 • Lille måne
 • Manifest
 • Mangschou
 • Oktober
 • Omnipax
 • Pantagruel
 • Samlaget
 • Spartacus
 • Spetakkel
 • Tiden
 • Tigerforlaget
 • Universitetsforlaget
 • og mange flere

På boknett.no finner du også en oversikt over en del norske forlag: Velg menyen Bransjeguide og kategorien forlag.

Betale et forlag for å gi ut boka

Det finnes en del såkalte “vanityforlag”, altså forlag som vil gi ut boka under sin forlagslogo, dersom du som forfatter betaler kostnadene selv. Man får gjerne oppgitt en pakkepris for jobben. Sørg for å sette deg godt inn i hva du får for pengene. Standardpris for ulike bokpakker inneholder ofte ikke de største kostnadene – nemlig redaksjonell behandling og trykking. Unngå ubehagelige overraskelser ved kostnader som kommer til etterhvert, eller at du får laget et produkt av slett kvalitet.

Det varierer litt om vanityforlaget skal ha noe per solgte bok eller om du får beholde alle inntektene. Det siste kan være forlokkende, men husk at dersom forlaget ikke tar en andel av boksalget, har de heller ingen incentiver til å prøve å få boka di solgt.

Starte eget forlag?

Et annet alternativ er å utgi boka selv – på ditt eget forlag. Det er fullt mulig, og kanskje lettere enn du tror. Vi i BoldBooks hjelper uavhengige forfattere som ønsker å gi ut bøker på eget forlag, så du slipper å være helt alene.

ARTIKKEL OM Å STARTE EGET FORLAG KOMMER OM KORT TID. I mellomtiden kan du lese artikkelen BoldBooks på 1-2-3.

3 kommentarer

 1. Tusen takk for en flott og ryddig presentasjon om hvordan man kan gi ut en bok. Jeg har akkurat sendt inn eget manus og siden det er første gang, var det vanskelig å velge forlag. Siden jeg har skrevet en julekalender, sendte jeg inn til Kagge Forlag, da jeg har lest de har stor suksess med julekalenderen Snøsøsteren. Jeg er usikker om man kan sende inn til flere forlag samtidig? Det er fristende og alle jeg snakker med ville gjort det. Men jeg holder igjen, da Forfatterportalen fraråder dette. Jeg setter pris på tilbakemelding rundt dette.

  1. Selvfølgelig skal du sende til flere forlag samtidig. Så kan du velge det du liker best om flere er interessert. Men så er det jo sånn at bare 1-5 % av manus som sendes til forlag blir antatt. Da har du BoldBooks som et alternativ. Da kan du få profesjonell hjelp til å øke kvaliteten på manuset ditt, enten det skal sendes til et forlag eller du vil gi ut boka selv. Lykke til.

   1. Bør man da opplyse om at manuset sendes til flere forlag samtidig? Antar det er mest ryddig dersom flere skulle være interessert.

Comments are closed.