– Redaktøren ba meg slette 150 sider

– Redaktøren ba meg slette 150 sider, sier Andreas Lycke. Her sitter han forskrekket foran skjermen

Nylig lanserte Andreas Lycke en bok om trening og ernæring, kalt Din vei. Hans egen vei til bokutgivelse skulle ikke bare bli enkel. Var redaktøren han hadde valgt rett og slett en dust?

Andreas Lycke hadde skrevet på manuset til Din vei i flere år. På et tidspunkt vurderte han å droppe redaktør. Han hadde jo allerede revidert teksten så mange ganger selv.

– Jeg innså imidlertid at det var galskap å bruke masse penger på å trykke en bok uten å få profesjonell tilbakemelding først, sier Andreas.

Forventet litt finpuss

Han hadde aldri samarbeidet med en redaktør før, så han visste ikke helt hva det innebar.

– Jeg var usikker på om det gikk primært på innhold eller språk og på hvor detaljert det egentlig ville være. Hadde vel en slags naiv forventning om at jeg skulle få tips til noen små justeringer, slik at jeg kunne sende boken til trykk noen dager etterpå.

Alexander Sandtorvs redaktørprofil på BoldBooksDa Andreas anså manuset som nesten ferdig sjekket han redaktøroversikten på BoldBooks. Han valgte å kontakte Alexander Sandtorv, som hadde erfaring med både fagbøker og skjønnlitteratur.

Førsteinntrykk av redaktøren

– Alexander hadde en fin presentasjon, også med tilbakemeldinger fra andre kunder. Pris hadde også noe å si, sier Andreas om sitt valg.

Kun kort tid etter fikk han svar, noe som ble en positiv start på det som skulle bli et langt samarbeid.

– Alexander var kjapp til å svare på mail noe som gjorde et veldig godt inntrykk. Han forklarte godt hva et samarbeid ville innebære, sendte eksempel på annen redaktørjobb og virket veldig interessert. Det var betryggende, også fordi jeg hadde litt dårlig tid.

Førsteinntrykk av manus

Vi spurte redaktøren om han husket førsteinntrykket da han leste manuset til Din vei første gang.

– Ja, jeg tenkte at her var det utrolig mye fyll, en del språklige skavanker og en litt rotete framstilling, men jeg var også helt sikker på at dette kunne fikses, sier Alexander Sandtorv. – Jeg så også konturene av et budskap som kom fra hjertet, og jeg tenkte at hovedjobben min var å bringe teksten nærmere denne kjernen.

Redaktørens oppgave

Andreas var usikker på hva en redaktør egentlig tilfører et manus. Hvordan vil Alexander beskrive det?

– En redaktør skal forbedre en tekst. Det gjøres på utallige måter. Språk, presentasjon, tydelighet for målgruppen, litterære grep og mye annet taes i betraktning. Nå har jeg etterhvert blitt såpass drillet, at jeg kan lese den første siden og vite ganske mye om en tekst. Jeg ser spesielt på hvilken type tekst det er, og hvordan forfatteren presenterer den i forhold til målet.

Andreas sendte over manus i små porsjoner, fordi han ikke var helt klar til å sende over alt. Det fikk også fortgang på skrivingen.

– Det hjalp meg å holde fremdriften oppe at jeg visste redaktøren ventet på neste del. Alexander ga meg ikke så mange tilbakemeldinger før han var ferdig med manus, men etter å ha gått gjennom en del av boka forberedte han meg på at jeg nok hadde noen uker med revidering igjen. Det valgte jeg i første omgang å ikke tro helt på…

Slag i trynet

Redaktøren returnerte manuset med mange kommentarer, sammen med en skriftlig oppsummering. Responsen sto ikke helt i stil med hva forfatteren hadde sett for seg.

– Det var, for å være helt ærlig, et ganske gedigent slag i trynet, sier Andreas. – Tilbakemeldingen gikk særlig på behov for språklig forbedring, tydeligere formuleringer og fjerning av gjentakelser. Her var det behov for en dyptgående revidering. Han mente jeg kunne kutte minst 30 %, noe jeg synes var en ganske tullete påstand…  Heldigvis forberedte han meg på hvordan jeg kunne oppleve tilbakemeldingen, og at dette var en del av prosessen og en mulighet til verdifull læring. Både for dette manuset og for mitt videre liv som forfatter.

Andreas legger ikke skjul på at det var tøft å få kritikk på noe han hadde lagt mye innsats i.

– Jeg ble først veldig usikker på egne skriveferdigheter. Rett og slett i tvil om jeg ville klare å forbedre det språklige, og lære meg en «ny måte» å skrive på. Slo meg at ingen har gitt tilbakemelding på min skriving siden videregående… Kanskje jeg ikke kunne skrive?

Les om hvordan det gikk et halvt år etter lansering: Livsstilbok solgte godt til tross for beskjeden forfatter

Bort med ordsalaten

Så gikk forfatteren noen runder med seg selv.

– Etter litt jobbing med eget hode, blant annet ved å bruke strategier jeg faktisk har skrevet om i Din vei, gikk jeg i gang med revideringer. Etter hvert skjønte jeg så inderlig godt hva han mente om tunge formuleringer, eller «ordsalat» som han kalte det. Da ble det helt ubegripelig at jeg ikke hadde sett dette selv.

Redaktøren fungerte som sparringspartner for forfatteren i det videre arbeidet.

– Etter hvert føltes det som jeg fikk stilt hjernen inn på et annet skrivespor, sier Andreas. – Da gikk det bedre og bedre. Etterhvert føltes helt selvfølgelig å formulere seg på en annen måte. Observerte med vantro at jeg kuttet mye uten å miste verken budskap eller innhold. Tvert imot ble det tydeligere hva jeg mente. Forhåpentligvis gjelder det samme for leserne.

Coveret til Din vei av Andreas LyckeSlettet 150 sider

Etter noen utrolig intense uker, kunne forfatteren konstatere at over 150 sider var borte.

– Det innebar en kutting på 25-30 %… Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det gikk an.

Oppsummert ble manuset kortere, tydeligere og mer unikt. Innholdet er lettere tilgjengelig for leseren, noe som er ekstra viktig fordi jeg ønsker å gjøre mat og trening ukomplisert og håndterlig for folk flest.

Som redaktør for Andreas var det kjernen av budskapet Alexander jobbet mest med:

– Alle manus er forskjellige. Andreas har skrevet en livsstilsbok som direkte henger sammen med virket hans, og det var derfor sentralt at jeg jobbet med budskapet og å bringe teksten nærmere målgruppen. I en bok som han har skrevet, er det utrolig viktig at budskapet er krystallklart (som er grunnen til at så mye ble kuttet), at tonen er støttende og pedagogisk, og at teksten fremstår profesjonell og tilgjengelig, sier Alexander.

Det unike budskapet

Andreas har følgende kommentar til hvordan det var å bli utfordret hva hva som er unikt med hans budskap:

– Fordi jeg akkurat har startet egen bedrift og jobber med visjon og produktutvikling, var dette en verdifull bonus. Bokarbeidet og tilbakemeldingene fra redaktør ble også en nyttig brikke i min videre karriere.

De jobbet også mye med språket.

– Språket er kanskje det viktigste i alle bøker, og tydelig og presist språk er alltid en utfordring. Jeg får selv smekk hos mine redaktører på Kagge og Universitetsforlaget, så ingen av oss er ferdig utlærte, sier Alexander. Senest i dag fikk jeg et manus tilbake fra en av redaktørene mine, og alt var rødt som blod.

Dust og helt

– Andreas beskriver deg både som dust og helt, hva tenker du om det?

– Jeg synes det er en strålende beskrivelse! Jeg er redaktør, og skal ikke være forfatterens venn. Dusteskapet er derfor de brutale ærligheten som noen ganger kolliderer helt med forfatterens egen ide om eget verk. Jeg kan ikke løfte en tekst, uten å rive teksten i stykker. Jeg ville gjort Andreas en enorm bjørnetjeneste hvis jeg klappet ham på skulderen da jeg leste utkastet hans, sier Alexander.

– Hvordan går du fram for å kommentere dårlige tekster uten å såre?

– Alle tekster er dårlige, på et vis. Ved mindre man er en strålende forfatter (og de finnes i mindretall), er det alltid noe å forbedre. Jeg føler det er nyttig å være bevisst på. Mitt mål er at teksten skal bli bedre, og jeg er derfor ærlig, men aldri ufin. Det er viktig for meg at forfatteren forstår at jeg har tatt teksten på alvor, og at kommentarene handler om forbedring, og ikke harselas. Det er nok en av grunnene til at forfattere som jobber med meg klarer å ta kritikken – de forstår at den er ment konstruktivt. Dessuten, og dette er uhyre viktig å forstå, er det aldri personlig.

Alle kan utvikle seg

– Har du opplevd å få manus som ikke fortjener å se dagens lys, eller er det håp for alle?

– Det er selvsagt litt avhengig av hva målet er med teksten. Hvis det handler om å bli utgitt på et forlag, tror jeg det er tekster som ikke egner seg (og jeg har skrevet mange av dem selv!). Hvis målet er å utvikle seg som forfatter og skribent, er det håp for alle. En av de viktigste aspektene ved å ha en redaktør, er ikke bare produktet, men lærdommen. Ved å jobbe tett med noen på nettopp din tekst, erfarer du mye nytt som du tar med deg videre. 

Alexander synes det var veldig morsomt å samarbeide med Andreas.

– Han var nok ganske sjokkert i begynnelsen og jeg vet han tok tilbakemeldingen tungt, men etter litt sparring og gode ord tok han utfordringen på strak arm. Resultatet ble selvsagt mye bedre. jeg er forfatter selv, og vet hvor mye en tekst kan bety, så det at han ble stolt og fornøyd gjør meg glad.

Andreas Lycke med ferdig bokUvurderlig investering

En redaktørtjeneste er for mange en av de største utgiftene i et bokprosjekt. Vi spør Andreas hva det har betydd for sluttproduktet hans.

– Jeg er sjeleglad for at jeg gjorde denne investeringen. Det hadde vært utrolig bittert å innse etterpå at jeg endte opp med et dårligere produkt fordi jeg skulle spare noen tusenlapper ved å droppe redaktør. Jeg har uansett investert tusenvis av timer og mange år i dette livsverket. I det perspektivet er kostnaden til redaktør liten. Hvis jeg selger drøyt 50 bøker, så er kostnaden dekket inn.

Han vil også trekke fram at sparringen med redaktør har vært nyttig utover dette konkrete bokmanuset.

– Det har gitt meg nyttige tilbakemeldinger på egen skriving, noe jeg også har glede av i andre sammenhenger. I tillegg har det vært en fascinerende prosess. Jeg har fått øvd på å legge stolthet til side, ha et læringsfokus, gjenopprette håpet og jobbe med kontinuerlig forbedring. For meg er det ekstra verdifullt fordi det er slike utfordringer jeg hjelper mine klienter med, selv om målet deres er et bedre liv og ikke en ferdig bok.  

Boka Din vei handler om motivasjon, endring, trening og kosthold. Bestill den fra Andreas Lyckes egen side på BoldBooks.

Gjør det ordentlig

Avslutningsvis spør vi Alexander hvilke råd han har til forfattere som gir ut på egenhånd? Hvorfor skal de investere i en redaktørtjeneste?

– Gjør det ordentlig. Gi ut boken din slik at du blir fornøyd, ikke bare i morgen, men om to år. Vær ydmyk (for du kan aldri lære hvis du ikke er ydmyk), vær åpen for å prøve noe nytt. Vær leken og ikke ta det så tungt. Vær realistisk til hva du kan forvente.

På BoldBooks kan du lese mer om Alexander Sandtorv og andre redaktører.