Stipend til fagforfattere

Ny leder i NFFO, Arne Vestbø, og stipendansvarlig Marit Ausland minner om at fristen for å søke faglitterært stipend nærmer seg. Uavhengige og nye forfattere er velkommen til å søke.

– Hvilke sjangere kan støttes av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)? Alt som ikke er skjønnlitteratur?

– Det faglitterære fond gir stipend til forfattere som skal skrive sakprosa, uansett sjanger. Det kan være forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa (tegneserier), lærebøker og mer til.

– Er det kun etablerte forfattere som kan søke stipend hos dere?

– Neida, du trenger ikke å ha gitt ut en bok før, og du trenger ikke engang være medlem for å søke stipend fra NFFO. 

– Hva er kravene til den som søker? 

– Opplaget må være minimum 250 bøker for et lokalmarked og mer for et nasjonalt allmennmarked. Dette kan imidlertid variere, alt etter bokprosjektets karakter og målgruppe.

– Kan også selvpubliserende forfattere motta stipend?

– Det kan de. Minstekravet er at to uavhengige konsulenter går gjennom manus før utgivelse, én på det faglige og én på det språklige. Dette skal dokumenteres skriftlig, for eksempel fra en ekstern redaktør som forklarer hva som er gjort med manuset. I tillegg er det krav til at boken gjøres tilgjengelig i bibliotek og bokdatabasen Mentor.

– Hvor mye kan man få?

– Prosjektstipend utbetales med kr 30 000 i måneden, og du kan søke alt fra 1-12 måneders stipend.

– Hva kan stipendet brukes til?

– Dette er et arbeidsstipend, og intensjonen med stipendet er at forfatteren kan ta seg fri fra annen jobb for å fokusere fullt på bokprosjektet. Stipendet kan også brukes til nødvendige reiser i forbindelse med bokprosjektet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke trykking eller andre produksjonsutgifter som et forlag normalt skal dekke.

– Hvor stor andel av søkerne får vanligvis innvilget søknaden? 

– Ca. 30 % av de som søker blir innvilget et prosjektstipend. Stipendmottakeren må regne med at hun kan få færre måneders stipend enn det hun søkte om.

Det er søknadsfrist to ganger i året, og neste frist er 11. oktober 2019. Les mer om stipend til faglitterære forfattere på NFFOs sider.

Se BoldBooks’ oversikt over ulike støtteordninger for forfattere og få bistand til å orientere deg.