Her kan du tilpasse din pakke som du ønsker

Administrativ bistand

Fremdriftsplan (gratis ved bestilling av pakke):

Plan for bokutgivelsen som viser rekkefølge av oppgaver og tjenester, inkludert antatt tidsbruk.

En time rådgivning:

Tre møter (fysisk, videomøte eller telefon) med en rådgiver innen bokutgivelse og markedsføring.

 • Gratis framdriftsplan og administrasjonshjelp

 • 1 time gratis rådgivning

Redaktør

En profesjonell redaktør er din viktigste samarbeidspartner for å løfte boka til sitt ytterste potensial.


Redaktøren hjelper deg med bl.a strukturering, språk, løse tråder, kjedelige partier, gjentagelser, manglende informasjon og framdrift.

Etter første gjennomgang har manuset blitt betydelig bedre, og kan se ganske annerledes ut. Derfor anbefaler vi vanligvis minst to redaktørgjennomganger.

Ønsker du å løfte manuset opp enda et hakk tar du en tredje eller flere redaktørgjennomganger. Det er her de profesjonelle skiller seg ut fra resten. De siste rundene kan løfte boka fra god til fantastisk.

 • Første gjennomgang

 • Andre gjennomgang

 • Tredje gjennomgang

Er du helt sikker på at du ikke trenger redaktør? Det er din viktigste samarbeidspartner for å løfte boka til sitt ytterste potensial, så det anbefaler vi på det sterkeste. For å kunne bestille markedsføring fra BoldBooks nå eller senere må du også kunne vise til at manuset har vært gjennomgått av redaktør.

Lukk denne advarselen

Språkvask

Etter at du har jobbet med boka i flere måneder – og kanskje år – er det vanlig å se seg blind på sin egen tekst.

En språkvasker tar for seg formuleringene på setningsnivå, og ser på konsekvent språk, god flyt og riktig grammatikk.

Korrektur

Helt til slutt i det redaksjonelle arbeidet kommer korrekturen. En korrekturleser gjennomgår teksten på detaljnivå og ser på tegnsetting og rene skrivefeil.

Cover

Forsiden er førsteinntrykket leseren får av boka. Et godt bokomslag virker tillitvekkende, gir boka økt oppmerksomhet og kan øke salget.

Omslaget må appellere til riktig målgruppe og visualisere essensen av boka.

Du kan velge mellom ferdiglaget eller skreddersydd omslag.

Med et ferdiglagd omslag velger du blant eksisterende omslagsdesign fra vårt covergalleri. Dette er unike design så du unngår at andre kan bestille det samme.

Velger du i stedet et skreddersydd omslagsdesign formidler du ønsker og visjoner til designeren, som gir råd og forslag ut fra sin erfaring med å visualisere et bokkonsept.

I samspill med deg lager designeren et cover som formidler bokas budskap og gjør den mer salgbar til riktig målgruppe.

 • Cover fra vårt covergalleri

 • Skreddersydd cover

Er du helt sikker på at du ikke trenger cover? For å kunne bestille markedsføring fra BoldBooks nå eller senere må du også kunne vise til at boka har et profesjonelt cover.

Lukk denne advarselen

Ombrekking

Før boka kan trykkes må omslag og innhold settes opp i trykkeklare filer.

En ombrekker har kompetanse i typografi og layout, og setter opp teksten side for side, slik at boka blir pen og fri for feil som skiller amatører fra proffe.

 • Boka vil inneholde kun tekst.

 • Boka vil inneholde tekst, bilder, tabeller, spalter og lignende. Vi vil ta kontakt med deg for å avklare tilleggskostnader.

E-bok

Du får en ferdig e-bok i to formater. EPUB er det vanlige som selges i nettbokhandler i Norge og internasjonalt, og MOBI kan sendes til Kindle. Prisen forutsetter at boka kun inneholder løpende tekst. Har boka andre elementer vil vi kontakte deg for å avklare tilleggskostnader.

Trykking

Opplag: Angi hvor mange bøker du ønsker å trykke.

Jo flere eksemplarer jo flere bøker å fordele kostnadene på, og større inntjeningsmuligheter. Hvis du trykker flere bøker har du også flere leseeksemplar å gi bort til presse og bokhandlere.

Bøkene trykkes som standard med myke permer (softcover).

Det er litt dyrere å trykke hardcover, men utsalgsprisen, og dermed inntjeningsmuligheten, er også vanligvis mye høyere.

 • Opplag

  100

  2000

 • Hardcover

 • Farger

Markedsføring


 • Markedspakke ”Best of”
 • Markedspakken er vår “best of”-pakke, og inneholder det du absolutt må ha:
 • Markedsplan
 • Via målsetningen din finner vi strategier og tiltak du kan gjøre i perioden fram mot lansering, og videre løp.
 • To måneder med annonsering på Facebook, Instagram og Messenger
 • Vi utvikler annonser for deg, rettet mot disse plattformene. Den første måneden jobber vi med klikk og bevissthet, den neste med salg.
 • Informasjonsmail til alle landets bokhandlere og biblioteker
 • Går ut til ca 1200 mottakere, med salgslink til Biblioteksentralen og Mentor.
 • Forhåndssalg på BoldBooks.no
 • Vi hjelper deg med å legge ut boken din til forhåndssalg en måned før lansering, og du får mulighet til inntjening allerede før boken kommer fra trykkeriet.
 • Markedsføringskurs

 • Markedsføringspakke

Estimert pris for ditt bokprosjekt:

Videre til oppsummering
Få hjelp
0