Ulrik Heger

Fødested: Eidsvoll | Bosted: Oslo
Undrende, sannhetssøkende og opptatt av balanse, ønsker jeg å bygge bro mellom et naturvitenskaplig og åndelig verdensbilde. Bøkene mine har som utgangspunkt at verden ikke utelukkende kan reduseres ned til og forklares ut i fra vekselvirkningen mellom atomer. Vi må...

Undrende, sannhetssøkende og opptatt av balanse, ønsker jeg å bygge bro mellom et naturvitenskaplig og åndelig verdensbilde. Bøkene mine har som utgangspunkt at verden ikke utelukkende kan reduseres ned til og forklares ut i fra vekselvirkningen mellom atomer. Vi må også ta høyde for at alt inngår i en større helhet.
En helhet som vi ikke kan forstå men som vi kan erfare og erkjenne .

Følg Ulrik Heger i sosiale medier!

Utgivelser

Jakten på Tao (2017)

Jakten på tao er en moderne tolkning av den kinesiske livsfilosofien taoisme. Taoisme handler i korte trekk om viktigheten av å følge naturens prinsipper for leve et godt liv. Om å følge tilværelsens naturlige flyt....
Sjanger: Kropp, sjel og sinn Språk: Norsk bokmål Type: Papirbok

Verden er Magisk! (2007)

Stadig flere i den vestlige verden har begynt å søke etter en ny forståelse av verden og vår plass i det hele, utover det vitenskap og de tradisjonelle religionene kan tilby. I “Verden er magisk!”...
Sjanger: Kropp, sjel og sinn Språk: Norsk bokmål Type: Papirbok