{{content.front_page_main_header.content[locale]}}

{{content.front_page_main_header.button.text[locale]}}

{{segment.header[locale]}}

{{segment.text[locale]}}

{{translations.editors_section.header[locale]}}

  • {{editor.fullName}}

    {{editor.providerCardDescription}}

    • {{genre}}

{{$t('comparing.header')}}

{{$t('comparing.price_text')}} {{price}}

{{$t('comparing.editions_text', {editions: editions})}}

{{$t('comparing.with_boldbooks')}}

{{(Math.ceil(boldbooksEarnings/1000) * 1000).toLocaleString()}}

{{ $t("comparing.income") }}

{{ $t("comparing.you") }}

{{ $t("comparing.keep_rights") }}

{{ $t("comparing.full_control") }}

{{ $t("comparing.control_of_process") }}

{{ $t("comparing.with_publisher") }}

{{(Math.ceil(publisherEarnings/1000) * 1000).toLocaleString()}}

{{ $t("comparing.income") }}

{{ $t("comparing.publisher") }}

{{ $t("comparing.keep_rights") }}

{{ $t("comparing.less_control") }}

{{ $t("comparing.control_of_process") }}

{{ $t("comparing.find_price") }}

Slik kom vi frem til disse tallene

{{ $t("comparing.tip_header") }}

{{ $t("comparing.tip_conditions_header") }}

{{ $t("comparing.with_boldbooks") }}

{{ $t("comparing.tip_conditions") }}

Beregningene av kostnadene til utgivelse via BoldBooks er hentet fra vår kostnadskalkulator (medium pakke for en roman på 250 sider). Kostnadene vil variere dersom du gjør andre valg i kalkulatoren.

{{ $t("comparing.with_publisher") }}

Beregningen av inntekter fra forlag er basert på normalkontraktene mellom Forleggerforeningen og forfatterforeningene per april 2020:

Royalty til forfatter fra boksalg er 15 % av bokas utsalgspris. For hardcoverbøker er royaltygrunnlaget 85 % av prisen (15 % av 85 % = 12,75 %).

Forfatteren skal ha et minstevederlag tilsvarende 1/3 av beregnet royalty for salg av første opplag. Minstevederlaget utbetales som forskudd ved utgivelsen.

AVGRENSNINGER
Kalkulatoren tar ikke høyde for om boka er påmeldt og innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning til bibliotekene.

Dette sier forfattere

  • {{testimonial.name}}

    {{testimonial.quote}}

0