{{content.front_page_main_header.content[locale]}}

{{content.front_page_main_header.button.text[locale]}}

{{segment.header[locale]}}

{{segment.text[locale]}}

{{translations.editors_section.header[locale]}}

  • {{editor.fullName}}

    {{editor.providerCardDescription}}

    • {{genre}}

Dette sier forfattere

  • {{testimonial.name}}

    {{testimonial.quote}}

{{$t('comparing.header')}}

{{$t('comparing.price_text')}} {{price}}

{{$t('comparing.editions_text', {editions: editions})}}

{{$t('comparing.with_boldbooks')}}

{{(Math.ceil(boldbooksEarnings/1000) * 1000).toLocaleString()}}

{{ $t("comparing.income") }}

{{ $t("comparing.you") }}

{{ $t("comparing.keep_rights") }}

{{ $t("comparing.full_control") }}

{{ $t("comparing.control_of_process") }}

{{ $t("comparing.with_publisher") }}

{{(Math.ceil(publisherEarnings/1000) * 1000).toLocaleString()}}

{{ $t("comparing.income") }}

{{ $t("comparing.publisher") }}

{{ $t("comparing.keep_rights") }}

{{ $t("comparing.less_control") }}

{{ $t("comparing.control_of_process") }}

{{ $t("comparing.find_price") }}

Slik kom vi frem til disse tallene

{{ $t("comparing.tip_header") }}

{{ $t("comparing.tip_conditions_header") }}

{{ $t("comparing.with_boldbooks") }}

{{ $t("comparing.tip_conditions") }}

Beregningene av kostnadene til utgivelse via BoldBooks er hentet fra vår kostnadskalkulator (medium pakke for en roman på 250 sider). Kostnadene vil variere dersom du gjør andre valg i kalkulatoren.

{{ $t("comparing.with_publisher") }}

Beregningen av inntekter fra forlag er basert på normalkontraktene mellom Forleggerforeningen og forfatterforeningene per april 2020:

Royalty til forfatter fra boksalg er 15 % av bokas utsalgspris. For hardcoverbøker er royaltygrunnlaget 85 % av prisen (15 % av 85 % = 12,75 %).

Forfatteren skal ha et minstevederlag tilsvarende 1/3 av beregnet royalty for salg av første opplag. Minstevederlaget utbetales som forskudd ved utgivelsen.

AVGRENSNINGER
Kalkulatoren tar ikke høyde for om boka er påmeldt og innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning til bibliotekene.

0